fbpx

Topic: GETTING LOST | IELTS Speaking Part 1 Sample

ielts-speaking-part-1-getting-lost

Tại chuyên mục giải đề IELTS Speaking lần này, thầy Việt Quang của The IELTS Workshop sẽ hướng dẫn cách trả lời câu hỏi của một chủ đề mới trong Part 1 của Bộ đề Forecast quý 3/2021: GETTING LOST. Cùng tham khảo sample, từ vựng theo chủ đề và một vài cách diễn đạt ghi điểm nhé.

Cách trả lời câu hỏi cho chủ đề Getting Lost – Part 1

1. Have you ever got lost?
2. How can you find your way when you are lost?
3. Can you read a map when you get lost?
4. Have you ever helped someone who got lost?

Với bất kỳ chủ đề nào, việc đầu tiên người học nên làm là hình thành phản xạ paraphrase cho những keywords (từ khóa chính) trong câu hỏi.

Tuy nhiên, nếu không có ý tưởng để paraphrase, bạn có thể trả lời theo cách sau:

Ví dụ:

  • Have you ever got lost?

Thay vì nhắc lại là:

  • Yes, I have got lost before.

Thì có thể trả lời luôn là:

  • It has happened before (từ ‘it’ sẽ thay cho việc ‘got lost’)
  • Oh definitely (không phải nhắc lại câu hỏi)
  • It would be a lie if I said no (giống như ‘definitely’) 

Sau đó thì trả lời câu hỏi bình thường như các gợi ý ở dưới đây. Bạn hãy để ý xem đâu là các từ được paraphrase cho từ khóa trong câu hỏi nhé.

Câu trả lời mẫu (Sample Answer)

1. Have you ever got lost?

This is embarrassing but it has happened many times before. The reason is I have a very bad sense of direction, plus a bad memory, so you can imagine the struggle when it comes to finding my way around the city.

  • embarrasing: xấu hổ
  • plus: cộng (với)

2. How can you find your way when you are lost?

An easy solution is to use navigation apps on my phone such as Google Maps. However, I absolutely advise against using it while riding a scooter as a lot of people do in Vietnam because it could lead to dire consequences. Another approach could be to pull over and ask people around the area for direction.

  • scooter (n): xe tay ga
  • dire consequences: hậu quả thảm khốc

3. Can you read a map when you get lost?

Definitely. I think being able to navigate using a map is an essential survival skill, which I conveniently picked up from playing video games as a child.

4. Have you ever helped someone who got lost?

I certainly have, but I only do this when I’m 100 per cent sure of the directions that I’m about to give the person. Otherwise, I would just be honest and tell them to ask for help from someone else.

Bài mẫu bởi thầy Việt Quang – Giáo viên tại The IELTS Workshop HN

Trên đây là sample cho Topic: Getting Lost trong IELTS Speaking Part 1. Ngoài ra, bạn cũng có thể truy cập Kho bài mẫu Speaking Part 1 của TIW để tham khảo nhiều Part 1 sample answer cho các chủ đề IELTS khác.

Đăng ký ngay khóa học Pre-Senior của The IELTS Workshop để tham khảo phương pháp xây dựng câu trả lời ngắn gọn cho bài thi IELTS Speaking Part 1.

khóa học the ielts workshop