fbpx

Bài mẫu và Từ vựng chủ đề SLEEP – IELTS Speaking Part 1

ielts speaking part 1 sleep

SLEEP là 1 chủ đề mới xuất hiện trong IELTS Speaking Part 1 và Part 3. Cùng tham khảo bài mẫu cũng như các cấu trúc từ vựng hay cho topic SLEEP trong IELTS Speaking Part 1 từ thầy Đặng Trần Tùng nhé.

Tham khảo: 3 cuốn tài liệu luyện thi Speaking từ thầy Đặng Trần Tùng

Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 1 chủ đề SLEEP

Các bạn hãy để ý những từ vựng được in đậm. Hãy thử đoán nghĩa và sau đó xem giải nghĩa ở dưới.

1. How many hours a day do you sleep?

Not nearly as many as I want to, to tell you the truth. Ideally you should get about 8 hours of sleep every day, but I can manage maybe 5 or 6 at best. I know it’s unhealthy but there’s no way around it – my work is just overwhelming. So, my New Year’s solution is, believe it or not, to get more sleep in every day.

2. Is it necessary to take a nap every day?

Absolutely. After a nap I always feel rested and ready to take on the rest of the day. So, every day after lunch I try to squeeze in a power nap. If I do not nap, I usually get sluggish and cranky.

3. Do old people sleep a lot?

Well, I think it depends on each person. For some, sleep comes quite readily, but for some people sleeping is a truly a struggle. I know some of the old people in my family are light sleepers – they get woken up by the slightest sound. Some of us develop insomnia as we get older. I just hope I don’t fall into this category.

Từ vựng IELTS Speaking Part 1 chủ đề SLEEP

 • at best: đang ở tình hình tốt nhất
 • there’s no way around it (phrase) không có cách nào khác
 • overwhelming (adj) choáng ngợp
 • nap (n) giấc ngủ ngắn
 • to take on something: chống lại cái gì
 • to squeeze in something: thành công thực hiện điều gì đó trong thời gian ngắn, hoặc khi bạn đang bận
 • sluggish (adj) trì trệ
 • cranky (adj) khó chịu
 • to come readily: có sẵn (nghĩa bóng: điều gì đến 1 cách dễ dàng)
 • to struggle: vật lộn
 • light sleeper (n) người ngủ thính, dễ bị đánh thức
 • insomnia (n) chứng mất ngủ
 • to fall into (a category) thuộc về 1 nhóm nào đó

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các chủ đề khác cho Part 1 và các phần khác tại kho tài liệu bài mẫu IELTS Speaking. Bên cạnh đó, để chủ động xây dựng câu trả lời cho phần thi IELTS Speaking, bạn có thể tham khảo khóa học Pre-senior của The IELTS Workshop nhé!

the ielts workshop khóa học pre senior