fbpx

Describe a creative person | Câu trả lời mẫu & từ vựng IELTS Speaking Part 2

ielts speaking part 2 describe a creative person

Dưới đây là câu trả lời mẫu cho Topic: Describe a creative person whose work you admire trong bộ đề IELTS Speaking part 2. Hãy cùng tham khảo cách diễn đạt cùng một số tips để trả lời dưới đây.

Describe a creative person whose work you admire

You should say:

1. Who he/she is
2. How you knew him/her
3. What creative things he/she has done
4. And explain why you think he/she is creative

Đây là một đề speaking “vừa cũ vừa mới” vì các bạn có thể liên hệ ngay đề này đến các đề kinh điển như “Describe a person that you admire”, “Describe a famous person” hoặc “Describe a smart person”

Về cơ bản, nếu bạn đã làm thành thạo các đề tả người trước đây, thì đề Speaking “Describe a creative person whose work you admire” không thể làm khó được bạn. 

Bài mẫu (IELTS Speaking Sample Answer) chủ đề Creative person

Xem thêm: IELTS Speaking Part 3 – Creativity

Describe a creative person whose work you admire

Từ vựng (Vocabulary highlight)

  • drained: hao kiệt, mất sức
  • pointers: người chỉ dẫn
  • instruct: hướng dẫn
  • relatable: liên quan
  • applicable: áp dụng
  • incorporate: kết hợp

Tạm kết 

Trên đây là Hướng dẫn trả lời và một số từ vựng cũng như cấu trúc ghi điểm cho chủ đề lần này. Bạn có thể tham khảo nhiều bài mẫu hơn tại KHO ĐỀ IELTS SPEAKING của The IELTS Workshop.

Nếu bạn đang gặp khó khăn chưa có phương pháp xử lý idea trong IELTS Speaking Part 3, hãy tham khảo ngay lộ trình học tại khóa Senior của The IELTS Workshop.

khóa học senior the ielts workshop