fbpx

Describe a song you like | IELTS Speaking Part 2 Sample

describe a song that you like ielts speaking

Describe a good song you like hay Describe a good piece of music là chủ đề cần phải chuẩn bị cho IELTS Speaking Part 2. Dưới đây là một bài Nói mẫu kèm từ vựng cũng như các cách diễn đạt “đắt giá” và ăn điểm mà The IELTS Workshop (TIW) giới thiệu để các bạn thí sinh đang luyện thi IELTS tham khảo.

Bài mẫu (Sample)

I have always been a massive fan of music. I love listening to music because good music helps me recharge my battery as well as uplift my spirit after a long day overloaded with work and study. I listen to many different kinds of music, from Rock to Jazz, depending on where I am, who I’m with, and how I feel at the time. Today I’m going to tell you about one of my favourite songs, titled ‘Hello’.

The genre is pop, as characterized by its upbeat music and simple, down-to-earth lyrics. It’s actually a single that just went platinum this week. The song is viral at the moment, I mean, it’s the talk of the town. It’s been topping the charts for weeks and has got millions of streams on music sites.

The person who performs the song is Adele, an internationally acclaimed artist, hailing from the UK. She’s made a killing with her albums, but she’s maintained a somewhat low-profile lifestyle. I am a huge fan of her. I have an impressive collection of her records that I really treasure. Maybe I would have the fortune to attend one of her concerts.

I first listened to the song last week. It was when I was in the middle of finals. I was up to the ears in revision and it was incredibly nerve-racking time, so I needed something to let my hair down. That’s when I went to YouTube to watch some music videos. The minute I heard Adele’s voice, I was hooked and totally blown away. I’ve put the song on repeat ever since.

I am keen on the song for a number of reasons. First, it was her voice that struck me, which is incredibly soothing, and has a nice warm quality to it. The lyrics is also dope. It talks about emotions after two people part ways in a relationship and I can definitely relate to that.

(bài mẫu bởi thầy Đặng Trần Tùng, 9.0 IELTS, giáo viên The IELTS Workshop)

© This sample is copyrighted by The IELTS Workshop – Do not reup without permission.

Từ vựng (Vocabulary highlight)

Các bạn có thể dùng các từ vựng này vào các chủ đề Speaking khác bằng cách tham khảo Lầy structure – cấu trúc của thầy Tùng đã giúp rất nhiều các sĩ tử ghi điểm 6.5, thậm chí là 7.5 cho kỹ năng Nói.

 • A huge/big fan of (phrase) là người hâm mộ cuồng nhiệt của ai
 • To uplift one’s spirit (phrase) khiến ai cảm thấy hào hứng, vui vẻ
 • To overload with (phrase) (chứa) quá nhiều cái gì
 • Down-to-earth (adj) thực tế
 • To go platinum (phrase) (về âm nhạc) bán được 1 triệu bản
 • The talk of the town (idiom) được nhiều người nhắc đến
 • To acclaim (verb) được khen ngợi
 • To make a killing (phrase) (việc gì) thành công, đặc biệt là kiếm được nhiều tiền
 • Low-profile (adj) không thu hút, không được cộng đồng chú ý
 • In the middle of (doing) something (phrase) đang bận làm gì
 • Up to the ears/neck/eyes in (idiom) quá bận rộn, có quá nhiều thứ cần giải quyết
 • Nerve-racking (adj) khiến ai lo lắng
 • To let one’s hair down (idiom) thư giãn
 • Hooked (adj) gây nghiện
 • To blow away (phrasal verb) khiến ai ngạc nhiên
 • Dope (adj) kích thích, ngầu
 • To part ways (phrase) kết thúc một mối quan hệ

Để xây dựng được những bài Nói tương tự như Describe a song that you like, bạn cần có cái nhìn toàn diện về kỳ thi IELTS cũng như phương pháp làm bài từng phần cho Speaking. Nếu bạn cảm thấy thích thú với bài mẫu của thầy Tùng và có mong muốn cải thiện kỹ năng của mình, hãy tham khảo khóa học IELTS Senior 6.5 của The IELTS Workshop. Hệ thống khóa học bài bản, được giám sát bởi chính thầy Đặng Trần Tùng chắc chắn sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu IELTS của mình.

khóa học senior