fbpx

IELTS CAMBRIDGE 15: Test 4 Writing Task 1 (Mixed Chart)

cambridge-15-test-4-writing-task-1

Dưới đây là bài sample cho đề Writing Task 1 của bài Test 4 trong cuốn IELTS Cambridge 15 do cô giáo Anh Thảo (8.0 IELTS), giáo viên The IELTS Workshop TP.HCM thực hiện. Bạn có thể tham khảo các cấu trúc và ngữ pháp cần thiết được sử dụng trong bài sample này nhé.

Phân tích đề bài

The chart below shows what Anthropology graduates from one university did after finishing their undergraduate degree course. The table shows the salaries of the anthropologists in work after five years.
Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

cambridge 15 anthropology graduates

Đây là dạng bài Mixed Chart. Chúng ta sẽ phân tích biểu đồ tròn trước, tiếp theo là phân tích bảng dữ liệu. 

Outline bài viết

IntroductionParaphrase đề bài
OverviewNêu ra các điểm bao quát nhất
Body paragraph 1Phân tích Biểu đồ Tròn
Body paragraph 2Phân tích Bảng dữ liệu

Sample (Bài mẫu)

ielts cambridge task 1 test 4

Từ vựng và cấu trúc (Vocabulary highlight)

  • the path: con đường, lộ trình
  • pursue: theo đuổi
  • remuneration: thù lao
  • business sectors: lĩnh vực kinh doanh
  • outnumbering: đông hơn
  • came in second: đứng thứ hai

Chúng mình nên dùng kết hợp nhiều mẫu câu khác nhau trong 1 bài để ăn điểm Grammatical Range nhé.

Trên đây là bài mẫu Task 1 cho đề Cambridge Test 4 cho các bạn tham khảo. Hy vọng các bạn có thể rút ra kinh nghiệm cũng như ý tưởng và cấu trúc hay để áp dụng vào bài viết của mình. Các bạn có thể tham khảo kho bài viết của The IELTS Workshop để ôn luyện Writing nha.

Để có thể nắm vững phương pháp làm một bài IELTS Writing Task 1 hoàn chỉnh, bạn có thể tham khảo khóa học Pre-Senior của The IELTS Workshop.

the ielts workshop khóa pre senior