fbpx

Topic: Economically successful and clean environment | IELTS Writing Task 2

Economically successful and clean environment task 2

Đến với chuyên mục giải đề IELTS Writing, thầy Duy Anh sẽ hướng dẫn các bạn cách giải Topic: Economically successful and clean environment trong IELTS Writing Task 2. Tham khảo bài mẫu này, các cấu trúc grammar và từ vựng bạn nhé.

Đề bài

Some people say that it is impossible for a country to be both economically successful and have a clean environment.

To what extent do you agree or disagree?

Bài mẫu (Sample) cho Topic Economically successful and clean environment

Economically successful and clean environment task 2

Từ vựng nổi bật – Highlight Vocabulary

 • concurrently: đồng thời, cùng 1 lúc
 • to be of the opinion that: ủng hộ ý kiến nào đó
 • associated with: gắn liền với, đi đôi với
 • consumer goods: sản phẩm tiêu dùng
 • contamination: sự ô nhiễm
 • side with: đồng tình với (ai đó, ý kiến nào đó)
 • feasible: khả thi, có thể thực hiện được
 • technological advancements: những tiến bộ, sự vượt bậc về công nghệ
 • cut down on: giảm thiểu
 • remedy: chữa lành – trong trường hợp này hiểu là Xoa dịu, Giải quyết
 • emphasis on: sự nhấn mạnh, tập trung vào (việc gì đó)
 • thrive: phát triển vượt trội
 • Prosperity: sự thịnh vượng, giàu có

Tạm kết

Trên đây là bài mẫu cho đề Teaching Children, các bạn có thể tham khảo kho bài mẫu IELTS Writing Task 2 với nhiều bài samples khác.

Ngoài ra, bạn có thể tham gia bài test trình độ tiếng Anh và nhận tư vấn lộ trình miễn phí tại đây!

Để chinh phục hoàn toàn các dạng đề thi IELTS trong IELTS Writing, tham gia ngay tại khoá học Senior 6.5 IELTS của The IELTS Workshop nhé.

ielts writing task 2 teaching children