fbpx

Giải đề thi thật IELTS Writing Task 2 15/10/2020 chủ đề Animals & Plants

ielts writing task 2 animals

Theo dõi bài mẫu dưới đây từ thầy Đặng Trần Tùng để xem một bài viết IELTS Writing Task 2 chủ đề Animals & Plants sẽ như thế nào để đạt band 7.0+ nhé. Bạn có thể tham khảo thêm phần từ vựng và cấu trúc hay được The IELTS Workshop liệt kê ở dưới.

Đề thi thật IELTS Writing Task 2 ngày 15/10/2020

It is suggested that primary school children should learn how to grow vegetables and keep animals. Do the advantages outweigh the disadvantages?

Phân tích đề bài

Đây là dạng bài Advantages & disadvantages không yêu cầu bày tỏ quan điểm. Người viết cần đưa ra các ý kiến thảo luận cho cả 2 mặt của vấn đề đặt ra trong đề bài.

Outline bài viết

IntroductionIntroduce the topic
Outline the main ideas that will be discussed
Body paragraph 1Discuss the disadvantages
Body paragraph 2Discuss the advantages
ConclusionSummarize the key points

Bài mẫu (Sample)

Từ vựng và cấu trúc (Vocabulary highlight)

  • to put emphasis on sth: coi trọng, đặt nặng việc gì đó
  • to pose a risk to sb/sth: gây nguy hiểm cho ai
  • inherent dangers: nguy hiểm, rủi ro tất yếu
  • to cause trauma to sb: gây tổn thương (về tinh thần, tâm lý) cho ai
  • to bring sb sorrow: khiến ai buồn
  • to be averse to sth: e dè việc gì đấy
  • to instill sth in/into sb: truyền dẫn (ý nghĩ, tình cảm,…) cho ai
  • to foster: củng cố
  • pale in comparison with: bé hơn, kém quan trọng bằng

Trên đây là bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề Animals & Plants cho các bạn tham khảo. Hy vọng các bạn có thể rút ra kinh nghiệm cũng như ý tưởng và cấu trúc hay để áp dụng vào bài viết của mình.

Tham khảo khóa học Pre-Senior để có thể nắm vững các phương pháp làm bài IELTS Writing Task 2 hoàn chỉnh.

the ielts workshop khóa pre senior