fbpx

[Band 7+] Giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 12/11/2020 chủ đề Society: Rule & Law

ielts writing task 2 law

Đề thi Viết IELTS ngày 12/11/2020 khiến cộng đồng IELTS có phần “chao đảo” vì độ khó. Đề bài IELTS Writing Task 2 này có chủ đề về Society, cụ thể là Rule & Law (Quy tắc và Luật pháp). Cùng thầy Đặng Trần Tùng và The IELTS Workshop phân tích cũng như đi tìm hướng giải quyết cho đề bài này với bài mẫu 7.0+ dưới đây nhé.

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 12/11/2020

Society is based on rules and laws. It could not function if individuals were free to do whatever they wanted to do. To what extent do you agree with this statement?

Phân tích đề bài

Đây là dạng bài Agree or Disagree. Thí sinh cần đưa ra được quan điểm của mình ngay trong phần Mở bài và khẳng định lại quan điểm trong Kết bài.

Outline bài viết

IntroductionIntroduce the topic
Give an answer to the question (Agree)
Body paragraph 1Give the first reason
Body paragraph 2Give the second reason
ConclusionRestate your opinion

Bài mẫu (Sample)

ielts writing task 2 law
ielts writing task 2 rule law

Từ vựng và cấu trúc diễn đạt chủ đề Society: Rule & Law (Vocabulary highlight)

 • since the dawn of civilization (phrase) từ thủa hồng hoang
 • in the absence of something: trong bối cảnh không có cái gì
 • to suppress: bỏ, cấm hoạt động
 • in ruins (phrase) (trong tình trạng) bị phá hoại
 • inherently (adv) vốn có
 • to incite: khuyến khích, xúi giục
 • to spark: khơi mào (một sự việc, mâu thuẫn,…)
 • violent conflict: mâu thuẫn bạo động
 • to prompt somebody to do something: khiến ai hành động/làm gì…
 • reckless abandon (n) sự buông thả quá đà
 • wholesome behaviour (n) hành vi lành mạnh
 • to head toward: hướng đến
 • to avert: ngăn ngừa
 • self-destruction (n) sự hủy hoại bản thân
 • environmental accord (n) hiệp định về môi trường
 • to impose: ra lệnh, ban hành
 • stricture (n) sự lên án, sự phê phán
 • disparity (n) sự bất bình đẳng
 • to allow somebody/something to do something: cho phép ai làm gì/điều gì xảy ra
 • extortionate (adj) (giá) cắt cổ
 • the masses (n) người thường
 • to perpetuate: duy trì
 • the wealthy’s prosperity: sự thịnh vượng của người giàu
 • the poor’s austerity: sự khổ sở của người nghèo
 • dysfunctional (adj) rối loạn
 • devoid of something: không có cái gì

Xem thêm: Bộ đề thi IELTS Writing 2020

Trên đây là bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề Society: Rule & Law cho các bạn tham khảo. Các đề bài IELTS Writing ngày càng được đổi mới và đi sâu vào chi tiết. Do đó, các thí sinh IELTS không thể chỉ dựa vào việc học theo các bài mẫu mà cần xây dựng phương pháp làm bài IELTS Writing để có thể chủ động giải quyết đề bài.

Tham khảo khóa học Pre-Senior của The IELTS Workshop để được hướng dẫn về cách làm các dạng bài trong IELTS Writing nói riêng và bài thi IELTS nói chung.

the ielts workshop khóa pre senior