fbpx

IELTS Writing Task 1 Sample : ‘BRIDGES’ (Đề thi trên máy tháng 5/2021)

ielts task 1 bridge

Bài viết dưới đây là một Sample của đề thi IELTS Writing Task 1: Bridges thi trên máy tính tháng 5/2021 của thầy Tùng Nguyễn. Thông qua bài Task 1 sample này, các bạn có thể nắm rõ hơn các cấu trúc trong so sánh và từ vựng cần thiết.

Phân tích đề bài

ielts task 1 bridge

Như các bạn thấy ở hình có 3 loại cầu là arch bridge, concrete girder bridgesuspension bridge. Ba loại cầu này khác nhau ở địa điểm cầu đi qua, cấu trúc và các kích thước.

– Có hai cách so sánh ở phần thân bài
1. Chia theo đối tượng (3 đoạn, mỗi đoạn 1 cầu, đưa so sánh khi có thể)
2. Chia theo tiêu chí so sánh (đoạn 1: so sánh về địa điểm cầu đi qua và cấu trúc; đoạn 2: so sánh về các kích thước)

Trong bài mẫu lần này chúng ta sẽ cùng đi theo cách 1.

Outline bài viết

IntroductionParaphrase đề bài
OverviewNêu ra các điểm bao quát nhất của 3 cây cầu
Body paragraph 1Miêu tả cây cầu thứ 1
Body paragraph 2Miêu tả cây cầu thứ 2
Body paragraph 3Miêu tả cây cầu thứ 3

Bài mẫu (Sample)

task-1-sample-bridges

Từ vựng (Vocabulary highlight)

  • erect (v): dựng lên, xây lên
  • span (v): băng qua, bắc qua
  • Bridge clearance: khoảng cách từ mặt nước đến cầu
  • Suspension cable: cáp treo
  • space (v): đặt cách nhau
  • topography (n): địa thế, địa hình
  • adjacent (adj): gần kề, sát bên, ngay cạnh
  • accommodate (v): chứa được
  • vessel (n): tàu lớn

Trên đây là bài mẫu IELTS Writing Task 1: Bridges thi trên máy tháng 5/2021 cho các bạn tham khảo. Hy vọng các bạn có thể vận dụng được các cấu trúc và từ vựng vào bài viết của mình.

Tham khảo khóa học Pre-Senior để có thể nắm vững các phương pháp làm bài IELTS Writing Task 1 hoàn chỉnh.

the ielts workshop khóa pre senior