fbpx

Essay Sample IELTS Writing Task 2 | Topic: Economic Growth

writing-task-2-economic-growth

Theo dõi bài mẫu dưới đây từ thầy Tùng Nguyễn (giáo viên 8.5 IELTS ở The IELTS Workshop Hà Nội) để xem một bài viết IELTS Writing Task 2 như thế nào thì đạt được band 7.0+ nhé. Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo thêm phần từ vựng và cấu trúc hay được liệt kê ở trong bài viết để tăng kỹ năng Writing cho bản thân.

Phân tích đề bài

Economic growth in recent years made some people in both developed countries and developing countries richer. However, research shows that while people in developing countries are happier, people in developed countries seem not happier than before. 

Why does this happen? What can we learn from it?

(Tăng trưởng kinh tế trong những năm gần đây làm cho một số người ở cả các nước phát triển và các nước đang phát triển trở nên giàu có hơn. Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ ra rằng trong khi người dân ở các nước đang phát triển hạnh phúc hơn thì người dân ở các nước phát triển dường như không hạnh phúc hơn trước. Lý do tại sao điều này xảy ra? Chúng ta có thể học được gì từ điều đó? )

Đây là dạng bài Two-part Question. Người viết cần đưa ra các luận điểm trả lời cho từng phần câu hỏi một của đề bài.

Outline bài viết

IntroductionIntroduce the topic
Body paragraph 1Explain the reason
Body paragraph 2The lesson that we learn
ConclusionSummarize

Bài mẫu (Sample Answer)

Economic growth in recent years made some people in both developed countries and developing countries richer.

Từ vựng và cấu trúc (Vocabulary highlight)

  • ponder upon: suy ngẫm
  • sizable: lớn
  • leap: nhảy vọt, phát triển mạnh
  • discrepancy: khác biệt
  • poles apart: hoàn toàn trái ngược
  • impoverished: nghèo
  • affluent: giàu
  • prosperity: thịnh vượng
  • at the expense of: đánh đổi
  • go in tandem with: đi đôi với

Trên đây là bài mẫu IELTS Writing Task 2: Economic Growth cho các bạn tham khảo. Hy vọng các bạn có thể rút ra kinh nghiệm cũng như ý tưởng và cấu trúc hay để áp dụng vào bài viết của mình

Tham khảo khóa học Pre-Senior để có thể nắm vững các phương pháp làm bài IELTS Writing Task 2 hoàn chỉnh.

the ielts workshop khóa pre senior

.