fbpx

Topic: Traditional foods and Fast foods | IELTS Writing Task 2

in many countries traditional foods are being replaced

Đến với chuyên mục giải đề IELTS Writing, cô Khánh Minh – Giáo viên The IELTS Workshop TP. HCM sẽ hướng dẫn các bạn cách giải Topic: Traditional foods and Fast foods trong IELTS Writing Task 2. Tham khảo bài mẫu này, các cấu trúc grammar và từ vựng bạn nhé.

Đề bài

In many countries, traditional foods are being replaced by fast food. This has a negative impact on families, individuals and society.

To what extent do you agree or disagree?

Bài mẫu (Sample) cho Topic Traditional foods and Fast foods

in many countries traditional foods are being replaced

Từ vựng nổi bật – Highlight Vocabulary

  • Detrimental = pernicious (adj): có tác hại
  • Grab-and-go industry : ngành công nghiệp thực phẩm nhanh
  • The society at large : toàn xã hội
  • Do sth/sb a disservice: có hại cho cái gì/ ai đó
  • Laden with sth: chứa đầy thứ gì
  • Allocate: phân bổ (tiền)
  • Irrefutable: không thể chối cãi
  • By no means: chắc chắn không
  • Dispensable : bỏ đi được , thay thế được

Tạm kết

Trên đây là bài mẫu cho chủ đề Traditional foods and Fast foods, các bạn có thể tham khảo kho bài mẫu IELTS Writing Task 2 với nhiều bài samples khác.

Ngoài ra, bạn có thể tham gia bài test trình độ tiếng Anh và nhận tư vấn lộ trình miễn phí tại đây!

Để chinh phục hoàn toàn các dạng đề thi IELTS trong IELTS Writing, tham gia ngay tại khoá học Senior 6.5 IELTS của The IELTS Workshop nhé.

ielts writing task 2 teaching children