fbpx

Topic: LIFE CYCLE OF A BUTTERFLY | Bài mẫu và Từ vựng IELTS Writing Task 1

ielts-writing-task-1-butterfly

Trong chuyên mục giải đề IELTS Writing lần này, thầy Thế Quang (giảng viên của The IELTS Workshop HN) sẽ hướng dẫn các bạn giải một bài Diagram với Topic: Life cycle of a Butterfly. Tham khảo bài mẫu cho đề thi thật này, bạn sẽ hình dung được rõ ràng hơn về dạng bài Diagram trong Writing Task 1.

Đề bài

The given diagram shows the stages in the life cycle of a butterfly. Write a summary of the information.

The given diagram shows the stages in the lifecycle of a butterfly

Bài mẫu (Sample)

life cycle of a butterfly

Ngữ pháp (Grammar highlight)

  • four stages: bốn giai đoạn
  • from … to: từ … đến
  • and then the cycle repeats: và sau đó chu kỳ lặp lại
  • Regarding the first stage: về giai đoạn đầu
  • which then: sau đó
  • Here: tại đây
  • Once: một khi
  • Subsequently: sau đó
  • perpetuate the lifecycle: duy trì vòng đời

Trên đây là bài mẫu của đề thi Writing Task 1: Butterfly cho các bạn tham khảo. Hy vọng các bạn có thể rút ra kinh nghiệm cũng như ý tưởng và cấu trúc hay để áp dụng vào bài viết của mình. Để có chiến lược làm bài Process/Diagram hoàn hảo nhất, bạn có thể tham khảo khóa học Pre-Senior của The IELTS Workshop.

the ielts workshop khóa pre senior