fbpx

Topic: LIFE CYCLE OF A SALMON | Bài mẫu IELTS Writing Task 1

ielts-writing-task-1-salmon

Bài viết dưới đây là một sample cho đề thi IELTS Writing Task 1: Life cycle of a Salmon do cô Thu Thủy (giảng viên của The IELTS Workshop HN) thực hiện. Tham khảo bài mẫu cho đề thi thật này, bạn sẽ hình dung được rõ ràng hơn về dạng bài Diagram trong Writing Task 1.

Đề bài

The diagram below shows the life cycle of a salmon, from egg to adult fish. Write a summary of the information.

The diagram below shows the life cycle of a salmon, from egg to adult fish

Bài mẫu (Sample)

life cycle of a salmon

Từ vựng (Vocabulary highlight)

 • illustration: hình minh họa
 • maturity: trưởng thành
 • comprises: bao gồm
 • relocating: tái định cư
 • swimming upstream: bơi ngược dòng
 • immature: chưa trưởng thành
 • reared: nuôi
 • downstream: hạ lưu
 • estuaries: cửa sông
 • perpetuated: tồn tại lâu dài
 • turn into: trở thành
 • spawning locations: địa điểm sinh sản
 • reproduce: tái sản xuất

Trên đây là bài mẫu của đề thi Writing Task 1: Salmon cho các bạn tham khảo. Hy vọng các bạn có thể rút ra kinh nghiệm cũng như ý tưởng và cấu trúc hay để áp dụng vào bài viết của mình.

Để được hướng dẫn cách viết một bài IELTS Writing hoàn chỉnh từ A đến Z, vui lòng tham khảo Pre-Senior của The IELTS Workshop.

the ielts workshop khóa pre senior