fbpx

Topic: Monthly household income | IELTS Writing Task 1

monthly household income ielts writing task 1

Đến với chuyên mục giải đề IELTS Writing, chúng ta sẽ cùng nhau giải Topic: Monthly household income trong IELTS Writing Task 1. Tham khảo bài mẫu này, các cấu trúc grammar và từ vựng bạn nhé.

Đề bài

The table illustrates the proportion of monthly household income five European countries spend on food and drink, housing, clothing and entertainment. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

monthly household income writing task 1

Bài mẫu (Sample) cho Topic Monthly household income

monthly household income writing task 1

Từ vựng nổi bật – Highlight Vocabulary

  • monthly domestic income: thu nhập trong nước hàng tháng
  • apparel: trang phục
  • apparent: rõ ràng
  • sustenance: nuôi dưỡng
  • certain pattern: mô hình cố định
  • expenditure: chi phí
  • surpass: vượt qua
  • counterparts: đối tác
  • marginal: cận biên

Xem thêm: Topic: Charity for Children | IELTS Writing Task 1

Hy vọng bài mẫu cho Topic: Monthly household income của Writing Task 1 trên sẽ giúp bạn rút ra kinh nghiệm và những cấu trúc ngữ pháp hay để áp dụng vào bài viết. Ngoài ra, tham khảo thêm khoá Senior tại The IELTS Workshop để học thêm nhiều chiến lược làm bài Writing thú vị khác nhé.