fbpx

Topic: Building an igloo | Bài mẫu và Từ vựng IELTS Writing Task 1

ielts-writing-task-1-building-an-igloo

Dưới đây là hướng dẫn giải bài IELTS Writing Task 1: Building an igloo cho dạng Diagram của cô Bích Phương (8.5 IELTS Overall) – giáo viên tại The IELTS Workshop thực hiên.

Bên cạnh việc tham khảo bài mẫu, các tài liệu học Writing từ 0 đến 7.5 sẽ rất cần thiết nếu bạn muốn cải thiện các kỹ năng của mình. Nếu chưa biết bản thân phù hợp với sách ở trình độ nào, bạn có thể làm bài kiểm tra trình độ IELTS miễn phí này.

Phân tích đề bài

The diagrams illustrate the process of building an igloo. Summarise the information by selecting and reporting the main features and making comparisons where relevant.

ielts-task-1-an-igloo
ielts-writing-task-1-an-igloo

Đề bài yêu cầu thí sinh viết về quy trình xây dựng một ngôi nhà tuyết. Bạn có thể tham khảo quy trình làm bài Process để hiểu rõ hơn về dạng bài này trong Task 1.

Sample (Bài mẫu)

The diagrams illustrates the process of building an igloo. Summarise the information.

Từ vựng và cấu trúc (Vocabulary highlight)

  • encompass: bao gồm
  • commence with: bắt đầu với
  • ventilation: sự thông gió, thông thoáng
  • file (v): mài
  • dome-like structure: cấu trúc mái vòm
  • refinement: tinh lọc
  • shovel: xúc (bằng xẻng)
  • plaster / cement: trát (xi măng)
  • vents: lỗ thông hơi
  • ir circulation: lưu thông không khí

Trên đây là bài IELTS Writing Task 1: Building an igloo cho các bạn tham khảo. Hy vọng các bạn có thể rút ra kinh nghiệm cũng như ý tưởng và cấu trúc hay để áp dụng vào bài viết của mình. Các bạn có thể tham khảo các bài viết khác trong dạng Diagram/Process của The IELTS Workshop để ôn luyện Writing nha.

Ngoài ra, tham khảo khóa học Pre-Senior để có thể nắm vững các phương pháp chinh phục một bài IELTS Writing Task 1.

the ielts workshop khóa pre senior