fbpx

Topic: PANCHA VILLAGE | Bài mẫu và Từ vựng IELTS Writing Task 1

ielts-writing-task-1-pancha-village

Bài viết dưới đây là một sample cho đề thi IELTS Writing Task 1: PANCHA VILLAGE (7/8/2021) do cô Anh Thảo (giảng viên của The IELTS Workshop TP.HCM) thực hiện. Tham khảo bài mẫu cho đề thi thật này, bạn sẽ hình dung được rõ ràng hơn về dạng bài Map trong Writing Task 1.

Phân tích đề bài

The two plans show Pancha village in 2005 and 2015. Write a summary of the information. Select and report the main features, and make comparisons when necessary.

The two plans show Pancha village in 2005 and 2015. Write a summary of the information.

Với dạng bài Map này ta có thể sử dụng một số cụm từ sau

Từ vựng chỉ sự thay đổi

 • Make bigger: enlarge, expand, extend
 • Take away: demolish, knock down, pull down, remove, cut down (trees)
 • Add something new: build, construct, erect, introduce
 • Change into something else: convert, make into, replace, turn into
 • General statements to show changes: transform, change, modernize, industrialize, urbanize

Từ vựng chỉ phương hướng (Vocabulary to show directions):

 • to | in the north – south – east – west
 • next to – behind – along 

Bài mẫu (Sample)

ielts writing task 1 pancha village

Từ vựng (Vocabulary highlight)

 • carriageway: đường hai chiều
 • telecommunications towers: tháp thu phát tín hiệu
 • substituted sth for: thay thế A bằng B
 • demolition: sự phá dỡ
 • initiate: thực hiện
 • religious institution: địa điểm dành cho các nghi lễ tôn giáo
 • functioned as: thể hiện chức năng

Trên đây là bài mẫu của đề thi Writing Task 1: Pancha village cho các bạn tham khảo. Hy vọng các bạn có thể rút ra kinh nghiệm cũng như ý tưởng và cấu trúc hay để áp dụng vào bài viết của mình.

Tham khảo khóa học Pre-Senior để có thể nắm vững các phương pháp làm bài IELTS Writing Task 1 hoàn chỉnh.

the ielts workshop khóa pre senior