fbpx

Topic: PLANE TICKETS | Giải đề thi IELTS Writing Task 1

ielts-writing-task-1-plane-tickets

Bài viết dưới đây là sample của đề thi IELTS Writing Task 1: Plane Tickets do thầy Tùng Nguyễn. Thông qua bài Task 1 sample này, các bạn có thể nắm rõ hơn các cấu trúc trong so sánh và từ vựng cần thiết cho dạng bài Map.

Phân tích đề bài

The charts below give information about the price of tickets on one airline between Sydney and Melbourne

Ở biểu đồ ta có thể thấy giá vé máy bay Sydney đi Melbourne và ngược lại, được chia thành 2 tuần. Do số liệu của đề bài vào năm 2013 nên động từ cần được chia ở thì quá khứ.

Outline bài viết

IntroductionParaphrase đề bài
OverviewFour-day weekend cao, weekdays thấp
Discrepancy week 1 cao hơn
Body paragraph 1Week 1
Weekdays lowest $35
Weekend gấp đôi $50-80
Highest: Mon Sydney → Melbourne & Fri Melbourne → Sydney.
Body paragraph 2Week 2: same pattern
Weekdays same
Weekend: $50-75 đi Melbourne; $40-60 đi Sydney
Highest: Friday

Bài giải mẫu (Sample)

ielts-task-1-plane-tickets

Từ vựng (Vocabulary highlight)

  • airfare: vé máy bay
  • carrier: chuyến bay
  • destinations
  • fare: giá vé
  • four-day-weekend: bốn ngày cuối tuần
  • averaging: tính trung bình
  • price hike: giá cả tăng
  • departing from: khởi hành từ

Trên đây là bài mẫu IELTS Writing Task 1: Plane Tickets cho các bạn tham khảo. Hy vọng các bạn có thể vận dụng được các cấu trúc và từ vựng vào bài viết của mình.

Tham khảo khóa học Pre-Senior để có thể nắm vững các phương pháp làm bài IELTS Writing Task 1 hoàn chỉnh.

the ielts workshop khóa pre senior