fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 2 (20/05/2017) | Topic: A common language

language topic ielts writing sample answer

Trong series Giải đề IELTS Writing Task 2 lần này, chúng ta sẽ cùng thảo luận topic Language. Cùng The IELTS Workshop phân tích dạng bài Advantages & Disadvantages và tham khảo bài mẫu band cao cho chủ đề này nhé. Các bạn nhớ đọc đến cuối để lấy thêm từ vựng và các diễn đạt bằng tiếng Anh hay cho chủ đề này.

Phân tích đề bài

Scientists say that in the future humanity will speak the same language. Do you think this is a positive or negative social development?

(Các nhà khoa học nói rằng trong tương lai nhân loại sẽ nói chung một ngôn ngữ. Bạn nghĩ đây sẽ là sự phát triển tiêu cực hay tích cực với xã hội?)

 • Type of essay: Advantages & Disadvantages (Người viết phải thảo luận cả 2 mặt của vấn đề (ưu/nhược điểm, lợi thế/bất lợi,..)
 • Essay plan:

Paragraph 1: Discuss the disadvantages (Loss of cultural values, local authenticity)

Paragraph 2: Discuss the advantages (promoting culture, developing business)

Bài mẫu (Sample Answer) topic Language

Từ vựng (Vocabulary Highlight)

Gợi ý paraphrase một số cụm từ trong đề bài:

 • humanity will speak the same language (mọi người sẽ nói chung 1 ngôn ngữ)
  an universal language (ngôn ngữ toàn cầu)
  ➝ language uniformity (sự đồng nhất về ngôn ngữ)
 • humanity (nhân loại)
  citizen (công dân)
 • cultural value (giá trị văn hóa)
  traditional ways of life (cách ứng xử, lối sống, phong tục)
  authenticity (tính nguyên bản, nguyên vẹn)

Các từ vựng khác từ bài mẫu:

 • national identity (n) bản sắc quốc gia/ bản sắc dân tộc
 • homogeneity (n): sự đồng nhất
 • native tongue (n) ngôn ngữ mẹ đẻ
 • permeation (n): sự thâm nhập (the permeation of English into society: sự thâm nhập của tiếng Anh vào xã hội)
 • demise (n): sự tàn lụi
 • open avenues to (v): tạo điều kiện cho cái gì đó
 • to act as a precursor: là bàn đạp/ là sự thúc đẩy cho…
 • bolster economy (v): thúc đẩy kinh tế

Tham khảo khóa học Pre-Senior để có thể nắm vững các phương pháp làm bài IELTS Writing Task 2 hoàn chỉnh.

the ielts workshop khóa pre senior