fbpx

Are men naturally more competitive than women? | Giải đề IELTS Writing Task 2

ielts writing task 2 men's and women's competitiveness

Chuyên mục giải đề IELTS Writing hôm nay sẽ hướng dẫn trả lời cho chủ đề Are men naturally more competitive than women? trong đề thi IELTS Writing Task 2 tại Việt Nam ngày 2/10/2021. Bên cạnh đó, bạn có thể theo dõi thêm phần từ vựng và cấu trúc hay được liệt kê ở cuối bài.

Phân tích đề bài

Some people say that men are naturally more competitive than women. To what extent do you agree or disagree?

(Một số người nói rằng nam giới thường có sự cạnh tranh hơn phụ nữ. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm trên?)

Đây là dạng bài Agree/Disagree. Để có thể tối đa hóa Task Response, thí sinh cần phải phân tích tất cả các dữ kiện của đề. Dưới đây là gợi ý cho sample các bạn có thể tham khảo

 • Body paragraph 1: Men & women – equal – but different aspects
  • women – as competitive + example
  • men – compete sports / women – compete look 
 • Body paragraph 2: Men – likely competitive – social reason
  • patriarchy – men encouraged to compete
  • women – unsupported & prosocial

Với đề bài này, chúng ta sẽ tách phân tích các khía cạnh của đề. Từ đó, đưa quan điểm riêng cho từng khía cạnh, đồng thời phải đảm bảo rằng lập trường nhất quán qua 2 đoạn.

Sample Answer (Bài trả lời mẫu)

Some people say that men are naturally more competitive than women. To what extent do you agree or disagree?

Highlight Vocabulary (Từ vựng)

 • stereotype: khuôn mẫu
 • managerial position: chức vụ quản lý
 • social norm: chuẩn mực xã hội
 • high-achievers: những người đạt thành tích cao
 • aggressive traits: tính hung hăng
 • to be superior to someone: vượt trội hơn ai đó
 • to be inferior to someone: thua kém ai đó
 • to shy away from competition: né tránh sự cạnh tranh
 • to outperform: vượt trội hơn
 • to perpetuate: duy trì
 • patriarchal social order: thứ tự gia trưởng
 • cutthroat environment: môi trường cạnh tranh

Trên đây là bài mẫu cho chủ đề Are men more competitive than women? trong IELTS Writing Task 2. Xem thêm các bài mẫu IELTS Writing khác để tham khảo các ý tưởng và cấu trúc hay.

Ngoài ra, để có thể được hướng dẫn viết một bài IELTS Writing một cách chi tiết nhất, bạn hãy tham khả khóa học Pre-Senior của The IELTS Workshop.

the ielts workshop khóa pre senior