fbpx

College Accomodation | IELTS Writing Task 2 Sample

It is better for college students to live

Đề Writing Task 2 (11/02/2017): It is better for college students to live in schools than live at home with their parents. Do you agree or disagree? (Sẽ tốt hơn nếu sinh viên đại học sống tại trường thay vì sống ở nhà với bố/mẹ)

Cùng giải đề này với thầy Đặng Trần Tùng và The IELTS Workshop nhé. Trước khi bắt tay viết 1 bài tương tự, các bạn cần có những kiến thức nền tảng về ngữ pháptừ vựng, cũng như học cách viết 1 đoạn văn Task 2 hoàn chỉnh đã nhé.

Phân tích đề bài

Đối với dạng Agree or Disagree, người viết cần đưa ra quan điểm của mình với chủ đề.

Outline bài viết

IntroductionIntroduce the topic
State your opinion (Agree)
Body paragraph 11st reason (easier to travel)
Body paragraph 22nd reason (fostering personal growth)
ConclusionRe-state your opinion

Bài mẫu (Sample Answer)

Từ vựng (Vocabulary Highlight)

  • Board (v): ở trọ
  • Benefits accrue from …: lợi ích có được từ …
  • Implausible: không khả thi
  • Sensible: hợp lý
  • Foster personal growth: thúc đẩy phát triển cá nhân
  • Make compromises: nhượng bộ/ thoả hiệp
  • Accommodating: thuận theo/ chiều ý người khác
  • Budget (v): lập kế hoạch chi tiêu

Trên đây là bài mẫu tham khảo cho topic “It is better for college students to live in schools than live at home with their parents.. Bài viết đạt tiêu chuẩn của 1 bài Task 2 nhưng không quá dài (288 chữ) nên rất phù hợp cho các bạn tham khảo.

Để được hướng dẫn cách viết một bài IELTS Writing hoàn chỉnh từ A đến Z, vui lòng tham khảo Pre-Senior của The IELTS Workshop.

the ielts workshop khóa pre senior