fbpx

Giải đề thi thật IELTS Writing Task 2 chủ đề Communication Technology

technology ielts writing task 2

Đề IELTS Writing Task 2 16/02/2017: Many people think modern communication technology is having some negative effects on social relationships. Do you agree or disagree?

Cùng phân tích và giải đề bài này nhé. Xem thêm các bài mẫu tương tự tại kho bài mẫu Writing điểm cao của The IELTS Workshop.

Phân tích đề bài

Many people think modern communication technology is having some negative effects on social relationships. Do you agree or disagree?

(Nhiều người nghĩ rằng các công nghệ truyền thông hiện đại có ảnh hưởng tiêu cực lên các mối quan hệ xã hội? Bạn đồng ý hay không đồng ý?)

Với dạng bài Agree or Disagree, người viết phải đưa ra được ý kiến của mình. Để bảo vệ ý kiến đó, người viết thông qua việc phân tích các mặt hại/mặt lợi/hoặc cả hai.

Đề này nhìn thế thôi chứ khá khó viết phết các bạn ạ, vì khó định nghĩa được thế nào là “social relationship”.

Bài viết dưới đây sẽ theo hướng Disagree. Lập luận của 2 đoạn văn lần lượt sẽ là

(1) Quan điểm “công nghệ ảnh hưởng tiêu cực lên các mối quan hệ xã hộiđã bị phóng đại
(2) Công nghệ truyền thông trên thực tế còn người ta mở rộng các mối quan hệ.

IntroductionIntroduce the topic
State your opinion (Disagree)
Body paragraph 1Reason for disagreement
Body paragraph 2Benefits on social relationship
ConclusionRe-state your opinion

Bài mẫu (Sample Answer)

Từ vựng (Vocabulary Highlight)

  • technological advancements (n) các tiến bộ về công nghệ
  • socially isolated: cách ly với xã hội
  • marginalize: làm giảm tầm quan trọng/ làm lép vế (giống undermine)
  • to the detriment of: có hại cho ai/ cái gì (opp. = to the benefit of)
  • to be a testament to: là minh chứng cho
  • going forward: trong tương lai

Trên đây là bài mẫu cho chủ đề Communication Technology trong IELTS Writing Task 2. Cùng thảo luận và giúp nhau tiến bộ bằng cách comment dưới đây nhé!

Để được hướng dẫn cách viết một bài IELTS Writing hoàn chỉnh từ A đến Z, vui lòng tham khảo Pre-Senior của The IELTS Workshop.

the ielts workshop khóa pre senior