fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 2 (18/03/2017) | Topic: Dangerous Sports

dangerous sports ielts writing

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 lần này sẽ về chủ đề Dangerous Sports / Extreme Sports.

“Some people think that governments should ban dangerous sports, while others think people should have freedom to do any sports or activity. Discuss both views and give your own opinion.” (đề thi 18/03/2021)

Phân tích đề bài

Một vài người cho rằng chính phủ nên cấm các môn thể thao mạo hiểm, trong khi người khác nghĩ chúng ta nên có quyền được chơi bất cứ môn thể thao hay hoạt động yêu thích. Thảo luận cả 2 quan điểm và đưa ra ý kiến.

Type of essayDiscussion
AnswerDiscuss both view and support the later.
Essay planIntroduction
Paragraph 1: explain why concerns over extreme sports is irrelevant
Paragraph 2: people already have the freedom to do lots of dangerous non-sport activities
Paragraph 3: how to reduce the risks of extreme sports
Conclusion

Mình đánh giá đây không phải là một đề IELTS Task 2 quá khó, vì từ vựng về Sports / Health rất phong phú.

Bài mẫu (Sample Answer)

dangerous-sports-ielts-writing-sample-answer-dang-tran-tung

Từ vựng (Vocabulary Highlight)

Paraphrase một số cụm từ thông dụng, giúp bạn có sự đa dạng về điểm tiêu chí Lexical Resource:

 • ban = probihit: cấm
 • acute pain = severe pain: vết thương nghiêm trọng
 • rigorous test = extreme test: bài kiểm tra khắc nghiệt

Một số từ vựng chủ đề Dangerous Sports các bạn có thể áp dụng vào bài viết IELTS của mình:

 • prerequisite: điều kiện bắt buộc
 • hazardous (adj): nguy hiểm
 • be prone to sth (phrase): dễ mắc phải, dễ gặp phải điều gì
 • ankle sprain (n): bong gân đầu gối
 • have the autonomy to: có quyền quyết định làm gì
 • fatal consequences: hậu quả chết người
 • champion (v) ủng hộ
 • bar somebody from doing something (phrase): cấm/ ngăn ai không làm gì
 • strike a happy medium: đạt được một sự thỏa hiệp thỏa đáng

Để được hướng dẫn cách viết một bài IELTS Writing hoàn chỉnh từ A đến Z, vui lòng tham khảo Pre-Senior của The IELTS Workshop.

the ielts workshop khóa pre senior