fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 2 | Topic: DRIVERLESS VEHICLES

IELTS Writing Task 2 driverless vehicles

Tham khảo câu trả lời mẫu band cao cho chủ đề DRIVERLESS VEHICLES trong IELTS Writing Task 2. Bên cạnh đó, bạn có thể theo dõi thêm phần từ vựng và cấu trúc hay được liệt kê ở cuối bài.

Phân tích đề bài

In the future, all cars, buses and trucks will be driverless. The only people travelling inside these vehicles will be passengers. Do you think the advantages of driverless vehicles outweigh the disadvantages?

(Trong tương lai, tất cả ô tô, xe buýt và xe tải sẽ không có người lái. Những người duy nhất đi bên trong những chiếc xe này sẽ là hành khách. Bạn có nghĩ ưu điểm của phương tiện không người lái nổi bật hơn nhược điểm?)

Dưới đây là gợi ý cho sample các bạn có thể tham khảo

1. Advantages

 • More convenient ? autonomous (ideal for disabled people)
 • Environment 

2. Disadvantages

 • Software error + bugs ? more dangerous
 • Unemployment ? drivers (bus drivers, truck drivers) ? unemployment rate

3. Level of influence

 • Individuals (passengers – drivers – car owners) 
 • Organization (car manufacturer – tech companies)
 • Government (infrastructure) ? Society (Nation) 
 • International (import – export)

Sample Answer (Bài trả lời mẫu tham khảo)

In the future, all cars, buses and trucks will be driverless. The only people travelling inside these vehicles will be passengers

Highlight Vocabulary (Từ vựng)

 • autonomous technology: công nghệ tự động
 • enormous publicity: sự thu hút lớn trong công chúng
 • self-driving: tự lái
 • rule the roadways: thành thạo các con đường
 • surmounted: vượt qua
 • curbing: kiềm chế
 • hurdles: rào cản
 • deprive sb of: tước đoạt ai đó cái gì
 • obsolete: lỗi thời

Trên đây là bài mẫu cho chủ đề DRIVERLESS VEHICLES trong IELTS Writing Task 2. Xem thêm các bài mẫu IELTS Writing khác để tham khảo các ý tưởng và cấu trúc hay.

Để được hướng dẫn cách viết một bài IELTS Writing hoàn chỉnh từ A đến Z, vui lòng tham khảo Pre-Senior của The IELTS Workshop.

the ielts workshop khóa pre senior