fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 2 (25/03/2017) | Topic: Environment & Energy Price

ielts writing task 2 environment essay

Environment là chủ đề không thể thiếu trong quá trình viết essay IELTS Writing task 2 các bạn sĩ tử. Bài viết dưới đây sẽ lấy ví dụ một đề thi thật (cụ thể là đề ngày 25/03/2017) và cung cấp bài mẫu cũng như từ vựng cho các bạn tham khảo chủ đề này.

The best way to solve world’s environmental problem is to increase the cost of fuel. Do you agree or disagree and give your own opinion.

Các bạn có thể tham khảo 1 bài khác cho cùng chủ đề TẠI ĐÂY

Phân tích đề bài

Type of essayOpinion
AnswerDisagree
Essay planIntroduction
Paragraph 1: explain why increasing the cost of fuel doesn’t solve environment problem
Paragraph 2: suggest some more viable solutions
Conclusion

Từ vựng (Vocabulary Highlight)

Paraphrase:

 • one of the reasons for environmental pollution = contributor to rising environmental pollution
 • supporter = advocate
 • friendly to the environment = eco-friendly

Một số từ vựng chủ đề Environment cho IELTS Writing Task 2:

 • contributor to: nhân tố góp phần tới cái gì (thay cho lead to khá hay)
 • futile: vô tác dụng
 • discourage sb from doing sth: khiến ai chán nản, không muốn làm gì
 • gear sb towards doing sth: định hướng ai tới hành động gì
 • underlying cause: nguyên nhân sâu xa
 • price-conscious: để ý tới giá cả, tránh mua đắt
 • intervene in: can thiệp vào…
 • in tandem with: cùng lúc với
 • mitigate: làm giảm, làm nhẹ

Một số cấu trúc diễn đạt hay về chủ đề Environment cho các bạn tham khảo:

 • the policy given does not addres the underlying causes of pollution: chính sách được đưa ra chưa chạm đến nguyên nhân cốt lõi của việc ô nhiễm
 • stricter punishments must be administered: các hình phạt khắc nghiệt hơn cần được đưa vào thực hiện
 • these steps ought to be carried out in tandem with educating the public about the poor state of the environment: các biện pháp này cần được thực hiện cùng lúc với việc nâng cao nhận thức cộng đồng về tình hình tồi tệ của môi trường.

Bài mẫu (Sample Answer)

Để được hướng dẫn cách viết một bài IELTS Writing hoàn chỉnh từ A đến Z, vui lòng tham khảo Pre-Senior của The IELTS Workshop.

the ielts workshop khóa pre senior