fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 2 (04/03/2017) | Chủ đề: International Aid

international aid ielts writing task 2

Chủ đề International Aid trong đề thi thật IELTS Writing Task 2 vừa qua không hề dễ. Mình thấy rằng lúc đặt bút viết thì rất “nuột”, nhưng để nghĩ ra ý và ví dụ có liên quan là cả một vấn đề. Sau hơn 1 tiếng ngồi “nặn” chữ thì dưới đây là bài mẫu và từ vựng cho các bạn tham khảo.

“Some people think that developing countries need financial help from international organizations. Others think that it is practical aid and advice that is needed. Discuss these views and give your own opinion.”

Phân tích đề bài

(Vài người nghĩ rằng những quốc gia đang phát triển cần viện trợ tài chính từ các tổ chức quốc tế. Những người khác lại cho rằng cần những sự cứu trợ thực tế hơn cũng như lời khuyên. Thảo luận cả 2 quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn)

Type of essayDiscussion
AnswerDiscuss both view and support the later.
Essay planIntroduction
Paragraph 1: why financial help is important
Paragraph 2: non-financial help is beneficial in the long term
Paragraph 3: funded support may be misappropriated
Conclusion

Bài mẫu (Sample Answer)

Từ vựng (Vocabulary Highlight)

  • to perpetuate: duy trì
  • sustainable development: phát triển bền vững
  • to make sth accessible to sb: giúp ai tiếp cận được cái gì
  • allocate funding to: phân bổ tiền cho lĩnh vực nào đó
  • a prolonged period of time: một khoảng thời gian dài
  • combat: đấu tranh + [vấn đề]
  • misappropriate: dùng sai mục đích
  • to embezzle: biển thủ, tham ô
  • rampant (adj) không bị kiềm chế, cực kỳ phát triển
  • going forward (phrase): trong tương lai

Trên đây là bài mẫu cho chủ đề International Aid trong IELTS Writing Task 2. Tham khảo thêm tại kho bài mẫu IELTS Writing của mình và các thầy cô The IELTS Workshop khác nữa nhé.

Để được hướng dẫn cách viết một bài IELTS Writing hoàn chỉnh từ A đến Z, vui lòng tham khảo Pre-Senior của The IELTS Workshop.

the ielts workshop khóa pre senior