fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 2 (25/05/2017) | Topic: Parenting

ielts writing task 2 parenting

Topic Task 2 mà The IELTS Workshop sẽ giới thiệu trong series Giải đề IELTS Writing hôm nay là Parenting (Làm cha mẹ), cụ thể là Sự ảnh hưởng của việc nuông chiều con cái lên bản thân con trẻ. Đây là đề thi IELTS thật tại Việt Nam ngày 25/05/2017.

Phân tích đề bài

Parents often give children everything they ask for and do what they like. Is it good for children? What are the consequences when they grow up?

(Cha mẹ thường cho con cái của họ tất cả những gì chúng muốn và thích. Điều này có tốt cho con trẻ không? Hệ quả khi những đứa trẻ này lớn lên là gì?)

 • Type of essay: Direct question / Problem (Câu hỏi trực tiếp. Thí sinh cần trả lời tất cả các câu hỏi đưa ra trong đề bài)
 • Essay plan:

Body paragraph 1: Negative effects of indulging children (relying on parents for everything)

Body paragraph 2: The consequences (adopting harmful habits,…)

Bài mẫu (Sample Answer)

parents children ielts writing task 2 answer

Từ vựng (Vocabulary Highlight)

Các bạn có thể paraphrase một số cụm từ tiếng Anh để “ăn điểm” từ vựng hơn:

 • give children everything they ask for
  accomodate children’s every demands (đáp ứng mọi yêu cầu)
  indulge (nuông chiều)
 • parents do not supervise their children
  parents’ negligence (sự hờ hững, thiếu trách nhiệm)
 • to accommodate demand: đáp ứng nhu cầu
 • to pester: quấy rầy, mè nheo
 • to deprive sb of sth: tước bỏ, tước đoạt của ai cái gì
 • repercussion (n) hậu quả
 • over-indulgence (n) sự quá nuông chiều
 • to entitle sb sth: cho phép ai (cái gì, làm gì)
 • dire consequence = serious consequence (n) hệ quả nghiêm trọng
 • precursor to something (n) tiền đề cho cái gì đó
 • to commit illegal acts: vi phạm pháp luật

Để được hướng dẫn cách viết một bài IELTS Writing hoàn chỉnh từ A đến Z, vui lòng tham khảo Pre-Senior của The IELTS Workshop.

the ielts workshop khóa pre senior