fbpx

Essay Sample IELTS Writing Task 2 | Topic: TECHNOLOGY

ielts-writing-task-2-technology

Tham khảo câu trả lời mẫu band cao cho chủ đề Technology trong IELTS Writing Task 2. Đề bài lần này là: Life was better when technology was simpler. To what extent do you agree with this statement?

Bên cạnh đó, bạn có thể theo dõi thêm phần từ vựng và cấu trúc hay được liệt kê ở cuối bài.

Phân tích đề bài

Life was better when technology was simpler.
To what extent do you agree with this statement?

(Cuộc sống tốt hơn ở cái thời công nghệ còn đơn giản. Bạn đồng ý hay không đồng ý như thế nào với ý kiến trên?)

Đề bài đang đề cập đến sự ảnh hưởng của Phát triển công nghệ hiện đại đến cuộc sống.

Vấn đề đặt ra là: Liệu có phải sự phát triển công nghệ hiện tại luôn đi kèm với sự đi lên của đời sống? Hay ngược lại, ở thời điểm mà công nghệ còn đơn giản trong quá khứ, chúng ta có cuộc sống tốt hơn?

Trong trường hợp này, thí sinh cần đọc kĩ và để ý đến thì được sử dụng (ở đây là thì quá khứ) để xác định đúng Yêu cầu của đề bài.

Outline bài viết

IntroductionIntroduce the topic and state your opinion (disagree)
Body paragraph 1Modern technology helps humans save time
Body paragraph 2Modern technology makes knowledge more accessible
ConclusionSummarize

Bài mẫu (Sample Answer)

Life was better when technology was simpler

Bài mẫu được thực hiện bởi giáo viên Thu Thủy của The IELTS Workshop. Vui lòng không mang ra ngoài khi chưa được phép.

Từ vựng và cấu trúc (Vocabulary highlight)

 • to permeate: thấm
 • to rouse: khơi dậy
 • lto lead to a deterioration: dẫn đến sự suy thoái
 • revolutionized: cách mạng hóa
 • copious amounts of: rất nhiều
 • eschewing (adj) trốn tránh
 • marginalized: bị gạt ra ngoài
 • unprecedented (adj) chưa từng có
 • a reservoir of knowledge (n)một kho kiến thức
 • repository of information (n)kho thông tin
 • to entail: kéo theo
 • a testament to (n) một minh chứng cho

Trên đây là bài mẫu IELTS Writing Task 2: Technology cho các bạn tham khảo. Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm các bài mẫu tương tự tại kho bài mẫu Writing điểm cao của The IELTS Workshop.

Để được hướng dẫn cách viết một bài IELTS Writing hoàn chỉnh từ A đến Z, vui lòng tham khảo Pre-Senior của The IELTS Workshop.

the ielts workshop khóa pre senior