fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 2 – Work From Home

ielts writing work from home

Trong một năm trở lại đây, sự ảnh hưởng của COVID-19 đã dẫn theo sự lên ngôi của hình thức học và làm việc trực tuyến. Là một phần thi lấy chất liệu từ các vấn đề xã hội, việc bài thi IELTS xuất hiện chủ đề về học và làm việc trực tuyến trong thời gian tới là hoàn toàn khả thi. Dưới đây là bài mẫu Writing band 7+ từ thầy Đặng Trần Tùng (9.0 IELTS) về chủ đề Work From Home cho các bạn tham khảo.

Ngoài ôn luyện IELTS, các bạn đang cần tìm tư liệu nghiên cứu hay các bài nghị luận về chủ đề Học và làm việc trực tuyến theo dạng Academic Writing hoàn toàn có thể dùng bài viết này như một tài liệu tham khảo hữu ích.

Phân tích đề bài

Research shows that business meetings, discussions and training are happening online nowadays. Do the advantages outweigh the disadvantages?

(Nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng các cuộc họp kinh doanh, thảo luận và đào tạo đang diễn ra theo hình thức trực tuyến ngày một nhiều. Những lợi thế và bất lợi của điều này là gì?)

Đối với dạng Advantages & disadvantages, người viết cần đưa ra các ý kiến thảo luận cho cả 2 mặt của vấn đề đặt ra trong đề bài.

Outline bài viết

IntroductionIntroduce the topic
Outline the main ideas that will be discussed
Body paragraph 1Discuss the disadvantages (Challenging for the elders, Technical issues, etc.)
Body paragraph 2Discuss the advantages (Cutting costs, Benefits from working from home, etc.)
ConclusionSummarize the key points

Bài mẫu (Sample Answer)

Từ vựng (Vocabulary Highlight)

  • to take place: diễn ra
  • to figure out: nhận ra, hiểu được
  • frustrating (adj) rắc rối, khiến ai đó mệt mỏi
  • conventional meeting (n) hội nghị trực tiếp
  • virtual interaction (n) tương tác ảo
  • to be critical to: đóng vai trò quan trọng
  • to enable sb to do sth: cho ai đó khả năng làm gì

Trên đây là phần phân tích và bài mẫu về chủ đề Work From Home trong IELTS Writing Task 2. Để học phương pháp viết các bài tương tự hoặc mong muốn cải thiện điểm IELTS Writing band 6.5+, bạn có thể tham khảo các khóa học của The IELTS Workshop.

the ielts workshop khóa pre senior