fbpx

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 | Topic: Public Health

ielts writing task 2 health

Đề thi IELTS Writing Task 2 gần đây thường xuyên phản ánh các chủ đề “nóng” được xã hội thảo luận, gần đây nhất là COVID-19. Trong series Giải đề IELTS Writing Task 2 lần này, chúng ta sẽ cùng công phá chủ đề Health (Sức khỏe), mà cụ thể hơn là Public Health (sức khỏe cộng đồng). Cuối bài cũng có rất nhiều vocabulary đắt giá cho topic Health để các bạn tham khảo.

giải đề thi ielts writing
Chủ đề Public Health rất phổ biến trong bài thi IELTS Writing

Phân tích đề bài

Dưới đây là đề bài thi IELTS Writing Task 2, chủ đề Public Health:

Some people say that the best way to improve public health is by increasing the number of sports facilities. Others, however, say that this would have little effect on public health and that other measures are required. Discuss both views and give your own opinion.

(Một vài người cho rằng cách tốt nhất để nâng cao sức khỏe cộng đồng là tăng cường số lượng các cơ sở vật chất thể dục thể thao. Người khác lại cho rằng điều này không có ảnh hưởng đáng kể. Thảo luận cả 2 quan điểm và cho biết ý kiến của bạn.)

Type of essayDiscussion
AnswerDiscuss both view and give suggestion
Essay planIntroduction
Paragraph 1: Discuss the first opinion
Paragraph 2: Discuss the other opinion
Paragraph 3: Give your own suggestion
Conclusion

Bài mẫu (Sample Answer)

giải đề thi ielts writing

Từ vựng (Vocabulary Highlight)

Paraphrase 1 số cụm từ thường xuyên xuất hiện:

 • sport amenities = sport facilities
 • something (sth) appear everywhere = the ubiquity of sth
 • play sports = participate in sporting activities
 • have little effect = bring about little result

Các từ vựng chủ đề Health trong bài viết

 • futile (adj) vô ích
 • sedentary (adj) ít hoạt động, ít phải di chuyển, e.g. sedentary job: công việc văn phòng
 • translate to: đồng nghĩa với, chuyển đổi thành
 • ubiquity (n) sự xuất hiện ở khắp nơi
 • be on the rise: tăng lên (về số lượng, về độ phổ biến,…)
 • a whole host of (sth): đề cập đến 1 số lượng lớn cái gì
 • access to sth (n) sự tiếp cận với cái gì
 • be a testament to sth (phrase) là ví dụ/minh chứng điển hình của…
 • immaterial fitness: việc tập luyện mà không cần đến dụng cụ
 • in the (grand) scheme of things (phrase) khi xét bức tranh toàn cảnh, khi xét về lâu dài

Trên đây là bài mẫu và từ vựng cho chủ đề Public Health trong IELTS Writing Task 2. Sau đó thử luyện tập áp dụng vào bài viết của chính mình nhé.

Để có thể nắm vững phương pháp viết một bài IELTS Writing Task 2 hoàn chỉnh, bạn có thể tham khảo khóa học Pre-Senior của The IELTS Workshop.

the ielts workshop khóa pre senior

2 thoughts on “Giải đề thi IELTS Writing Task 2 | Topic: Public Health

 1. Pingback: High scoring IELTS Writing Model Answers PDF - Review & Download

 2. Pingback: A time someone did not tell you the truth - IELTS Speaking Part 2

Comments are closed.