fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 2: Will Machines replace Humans?

Machines are replacing humans in the manual workforce

Dưới đây là bài giải mẫu cho một đề thi IELTS Writing Task 2 với dạng bài Positive/Negative Essay của cô Thu Hà (giáo viên tại The IELTS Workshop Hà Nội). Với chủ đề về công nghệ, nội dung của đề bài liệu máy móc thay thế con người (Machines are replacing humans) đem lại tác động tích cực (Positive effects)? Thông qua bài mẫu này, các bạn có thể nắm rõ hơn các cấu trúc câu và từ vựng cần thiết.

Đề bài

Machines are replacing humans in the manual workforce. Do you think the positive effects outweigh the negative effects?

(Máy móc đang thay thế con người trong lực lượng lao động. Bạn có nghĩ rằng điều này có tác động tích cực lớn hơn những tác động tiêu cực?)

Bài mẫu (Sample Answer)

Task 2: Machines are replacing humans in the manual workforce.

Từ vựng (Vocabulary highlight)

  • fatality (n): điều rủi ro gây tử vong
  • automaton (n): thiết bị tự động
  • beget = entrain (v): gây ra
  • proliferation (n): sự tăng nhanh chóng
  • undertaking (n): công việc
  • blue collar workers (n phr): những người lao động chân tay
  • allot (v): phân chia
  • prohibitively (adv): một cách đắt đỏ
  • albeit (conj): mặc dù
  • in the line of duty (idiom): khi đang làm việc

Trên đây là một bài mẫu IELTS Writing Task 2 cho các bạn tham khảo. Nếu bạn muốn chinh phục hoàn toàn các dạng đề thi IELTS cũng như nắm chắc bí kíp “ghi điểm” trong IELTS Writing hãy tham gia ngay tại khoá học Senior 6.5 IELTS của The IELTS Workshop.

khóa học senior