fbpx

Giải đề thi IELTS Writing Task 2: Economic development

ielts writing task 2 Many countries aim to improve their living standard

Trong chuyên mục giải đề thi lần này, thầy Nam Việt (giáo viên tại The IELTS Workshop Hà Nội) sẽ gợi ý giải đề thi IELTS Writing Task 2 với chủ đề Economic development. Cùng tham khảo và ghi lại một số từ vựng hay ở cuối bài nhé.

Đề bài

Task 2 (11/12/2022): Many countries aim to improve their living standard by economic development, but some important social values are lost as a result. Do you think the advantages of economic development outweigh the disadvantages?

(Nhiều quốc gia đặt mục tiêu cải thiện mức sống bằng phát triển kinh tế, nhưng kết quả là một số giá trị xã hội quan trọng bị mất đi. Bạn có nghĩ rằng những lợi thế của phát triển kinh tế lớn hơn những bất lợi?)

Bài mẫu (Sample Answer)

Many countries aim to improve their living standard by economic development

Từ vựng (Vocabulary highlight)

 • Transformation (n): sự biến đổi
 • Concur (v): đồng ý, đồng thuận
 • Thriving (adj): phát triển
 • Apparent (adj): rõ ràng
 • Competitiveness (n): sự ganh đua
 • Inhibit (v): cản trở, ngăn chặn
 • Close-knit (adj): gần gũi
 • Deviate (v): đi chệch hướng
 • Non-intact (adj): không lành lặn
 • Misdemeanor (n): tội nhỏ không nghiêm trọng
 • Virtually (adv): gần như
 • Civilization (n): nền văn minh
 • Universal healthcare (n): Chương trình chăm sóc sức khỏe y tế toàn dân
 • Implement (v): áp dụng
 • Prosperity (n): sự vồn thịnh
 • Seek (v): tìm kiếm

Các bạn có thể tham khảo các bài mẫu IELTS Writing Task 2 của The IELTS Workshop nhé.

Ngoài ra, bạn có thể tham gia bài test trình độ tiếng Anh và nhận tư vấn lộ trình miễn phí tại đây!

Để có thể hoàn thiện và khắc phục lỗi sai nâng band diểm cho phần thi IELTS Writing Task 2, tham khảo ngay Khóa bổ trợ từng kỹ năng IELTS chuyên sâu của The IELTS Workshop.

khoa-bo-tro-ky-nang-ielts-chuyen-sau-2-min