fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 2: Charity Organizations

ielts writing task 2 some people believe that charity organisations should give aid

Tại chuyên mục giải đề IELTS Writing lần này, thầy Huy Hoàng của The IELTS Workshop HN sẽ gợi ý cho bạn một bài giải mẫu với chủ đề Charity organizations trong IELTS Writing Task 2. Cùng tham khảo sample, từ vựng và một vài cách diễn đạt ghi điểm trong phần thi IELTS Writing nhé.

Đề bài

Task 2 (14/1/2023): Some people believe that charity organisations should give aid to those in great need wherever they live while others think the charity organisations should concentrate on people in their own country.

(Một số người tin rằng các tổ chức từ thiện nên hỗ trợ những người có nhu cầu lớn ở bất cứ nơi nào họ sống trong khi những người khác nghĩ rằng các tổ chức từ thiện nên tập trung vào những người ở đất nước của họ.)

Bài mẫu (Sample Answer)

people believe that charity organisations should give aid

Từ vựng (Vocabulary highlight)

  • charitable institutions = charity funds = charities = charitable organizations
  • benevolence: lòng tốt
  • philanthropists: nhà nhân đạo
  • magnanimous: hào phóng
  • altruism: chủ nghĩa vị tha
  • humanitarianism: chủ nghĩa nhân đạo
  • vulnerable: yếu đuối

Các bạn có thể tham khảo các bài mẫu IELTS Writing Task 2 của The IELTS Workshop nhé.

Ngoài ra, bạn có thể tham gia bài test trình độ tiếng Anh và nhận tư vấn lộ trình miễn phí tại đây!

Để có thể hoàn thiện và khắc phục lỗi sai nâng band diểm cho phần thi IELTS Writing Task 2, tham khảo ngay Khóa bổ trợ từng kỹ năng IELTS chuyên sâu của The IELTS Workshop.

khoa-bo-tro-ky-nang-ielts-chuyen-sau-2-min