fbpx

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – Topic: Space Travel

ielts writing task 2 space travel

Chuyên mục giải đề IELTS Writing lần này sẽ giúp bạn hình dung được bài viết về Positive and Negative Eassay. Bài mẫu với chủ đề Space Travel do cô Thủy Lương (giáo viên tại The IELTS Workshop Hà Nội) thực hiện. Cùng tham khảo và ghi lại một số từ vựng hay ở cuối bài nhé.

Đề bài

Space travel has been possible for some time and some people believe that space tourism could be developed in the future. Do you think it is a positive or negative development?

(Du hành vũ trụ đã có thể thực hiện được trong một thời gian và một số người tin rằng du lịch vũ trụ có thể được phát triển trong tương lai. Bạn nghĩ đó là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực?)

Bài mẫu (Sample Answer)

Space travel has been possible for some time

Từ vựng (Vocabulary highlight)

  • do sb/sth disservice: làm hại đến ai, cái gì đó
  • Staggering: gây choáng ngợp
  • Aggravate: làm xấu hơn nữa (tình trạng xấu nào đó)
  • Incrementally: dần dần
  • Perilous: nguy hiểm
  • quenching intense thirst: thỏa mãn khát khao lớn
  • Pale: mờ nhạt
  • expand their horizon: mở rộng kiến thức
  • extraterrestrial beings: thực thể ngoài hành tinh
  • Unlivable: không thể ở được

Trên đây là một bài mẫu IELTS Writing Task 2 cho các bạn tham khảo.

Nếu bạn muốn chinh phục hoàn toàn các dạng đề thi IELTS cũng như nắm chắc bí kíp “ghi điểm” trong IELTS Writing hãy tham gia ngay tại khoá học Senior 6.5 IELTS của The IELTS Workshop.