fbpx

Topic: MAKING SOFT CHEESE | Bài mẫu và Từ vựng IELTS Writing Task 1

process of making soft cheese

Trong chuyên mục giải đề IELTS Writing lần này, thầy Tùng Phan (giảng viên của The IELTS Workshop HN) sẽ hướng dẫn các bạn giải một bài Diagram với Topic: Making Soft Cheese trong Writing Task 1. Tham khảo bài mẫu này, bạn sẽ hình dung được rõ ràng hơn về dạng bài Process.

Đề bài

The diagram below shows the process of making soft cheese. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant

The diagram below shows the process of making soft cheese

Bài mẫu (Sample)

process of making soft cheese

Từ vựng (Grammar highlight)

  • Flowchart: lưu đồ 
  • different duration: Thời gian diễn ra khác nhau
  • temperature is brought up to: nhiệt độ được tăng lên
  • thicken: làm cho đậm đặc thêm 
  • remove: loại bỏ
  • extract: chiết xuất

Trên đây là bài mẫu của đề thi Writing Task 1: Making Soft Cheese cho các bạn tham khảo. Hy vọng các bạn có thể rút ra kinh nghiệm cũng như ý tưởng và cấu trúc hay để áp dụng vào bài viết của mình. Để có chiến lược làm bài Process/Diagram hoàn hảo nhất, bạn có thể tham khảo khóa học Pre-Senior (5.5 – 6.0) của The IELTS Workshop.

khóa học pre senior