fbpx

Topic: Consumer goods and Natural environment | IELTS Writing Task 2

The increase in the production of consumer goods results in

Theo dõi bài mẫu dưới đây từ thầy Nam Phạm (giáo viên 8.0 IELTS ở The IELTS Workshop Hà Nội) để xem một bài viết IELTS Writing Task 2 như thế nào thì đạt được band 7.0+ nhé. Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo thêm phần từ vựng và cấu trúc hay được liệt kê ở trong bài viết để tăng kỹ năng Writing cho bản thân.

Đề bài

The increase in the production of consumer goods results in damage to the natural environment. What are the causes of this? What can be done to solve this problem? (11/12/2021)

(Sự gia tăng sản xuất hàng tiêu dùng dẫn đến thiệt hại cho môi trường tự nhiên. Nguyên nhân của điều này là gì? Có thể làm gì để giải quyết vấn đề này?)

Bài mẫu (Sample Answer)

The increase in the production of consumer goods

Từ vựng (Vocabulary highlight)

 • Devastation (n): sự phá hủy, tàn phá
 • Predicament (n): tình trạng khó khăn, hiểm nguy
 • The availability (n): sự có thể kiếm, mua được
 • Take a major toll on: gây ra mất mát, thiệt hại đối với
 • Accomplice (n): tòng phạm, kẻ đồng lõa
 • Indifference (n): sự thờ ơ, hờ hững
 • Lining their own pockets: lót đầy túi tiền cho bản thân 
 • Should the problem be put Nếu muốn có được sự giải quyết ổn thỏa cho vấn 
 • into a settlement… : đề này
 • One of the main culprits: một trong những thủ phạm chính
 • Mediating the situation: hòa giải vấn đề
 • Detrimental situation: tình huống nghiêm trọng, có hại
 • Cease the ongoing vandalism of: dừng việc phá hoại còn đang tiếp diễn đối với

Trên đây là một bài mẫu IELTS Writing Task 2: cho các bạn tham khảo. Hy vọng các bạn có thể rút ra kinh nghiệm cũng như ý tưởng và cấu trúc hay để áp dụng vào bài viết của mình. Bạn có thể học các phương pháp triển khai một bài viết hoàn chỉnh tại khoá học Senior 6.5 IELTS của The IELTS Workshop.

khóa học senior