fbpx

Bài mẫu IELTS Writing Task 2: Maths and Success in business

ielts writing task 2 the only way to be successful in business

Trong chuyên mục giải đề IELTS Writing lần này, thầy Thế Quang (giáo viên tại The IELTS Workshop Hà Nội) sẽ thực hiện giải một topic cho dạng bài Agree or Disagree Essay. Cùng tham khảo bài mẫu với chủ đề Bussiness và ghi lại một số từ vựng hay ở cuối bài nhé.

Đề bài

The only way to be successful in business is to be good at maths. What extent do you agree or disagree?

(Cách duy nhất để thành công trong kinh doanh là giỏi toán. Bạn đồng ý hay không đồng ý nào?)

Bài mẫu (Sample Answer)

The only way to be successful in business is to be good at maths

Từ vựng (Vocabulary highlight)

  • basic equations: phép toán cơ bản
  • complex arithmetic operations: thuật toán phức tạp
  • calculated risks: rủi ro được tính toán trước
  • mocked: chế nhạo
  • external entities: thực thể, đơn vị bên ngoài

Trên đây là bài mẫu cho đề To succeed in a business one needs to know maths, các bạn có thể tham khảo kho bài mẫu IELTS Writing Task 2 cũng như bộ từ vựng chủ đề Business trong tiếng Anh.

Ngoài ra, bạn có thể tham gia bài test trình độ tiếng Anh và nhận tư vấn lộ trình miễn phí tại đây!

Để chinh phục hoàn toàn các dạng đề thi IELTS trong IELTS Writing, tham gia ngay tại khoá học Senior 6.5 IELTS của The IELTS Workshop.

khóa học ielts senior