fbpx

Topic: Bell Hill Farm | Bài mẫu và Từ vựng IELTS Writing Task 1

The diagram shows a farm

Trong chuyên mục giải đề IELTS Writing lần này, thầy Trung Đức (giảng viên của The IELTS Workshop HN) sẽ hướng dẫn các bạn giải một bài Map trong Writing Task 1. Tham khảo bài mẫu này, bạn sẽ hình dung được rõ ràng hơn về dạng bài Map.

Đề bài

The pictures below show Bell Hill farm in 1976 and the changes that took place in 2006. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

The pictures below show Bell Hill farm in 1976

Bài mẫu (Sample)

The pictures below show Bell Hill farm in 1976 and the changes that took place in 2006

Từ vựng (Vocabulary highlight)

  • Be renovated into sth: Được cải tạo thành thứ gì đó
  • agricultural facilities: Các cơ sở vật chất về nông nghiệp
  • to make way for sth: dọn đường cho thứ gì đó
  • To house sth: chứa thứ gì đó
  • To cater to sb: phục vu cho ai
  • recreational purposes: các mục đích giải trí
  • To roam: đi loanh quanh một khu vực nào đó
  • A residence: chỗ ở

Trên đây là bài mẫu của đề thi Writing Task 1 cho các bạn tham khảo. Hy vọng các bạn có thể rút ra kinh nghiệm và cấu trúc hay để áp dụng vào bài viết của mình. Để có chiến lược làm bài IELTS Writing hoàn hảo nhất, bạn có thể tham khảo khóa học Pre-Senior (5.5 – 6.0) của The IELTS Workshop.

khóa học senior