fbpx

Topic: Young adults and unpaid work | IELTS Writing Task 2 Sample

ielts writing task 2 unpaid work

Chuyên mục giải đề IELTS Writing Task 2 hôm nay đến từ thầy Trung Đức (giáo viên tại The IELTS Workshop Hà Nội). Bên cạnh tham khảo bài mẫu, bạn có thể tham khảo thêm phần từ vựng và cấu trúc hay được liệt kê ở trong bài viết nhé

Đề bài

It is suggested that all the young adults should undertake a period of unpaid work helping people in the community. Does it bring more benefits or drawbacks to the community and the young people?

(Có ý kiến đề nghị rằng tất cả những người trẻ tuổi nên thực hiện một khoảng thời gian làm việc không công để giúp đỡ mọi người trong cộng đồng. Điều này mang lại nhiều lợi ích hay hạn chế cho cộng đồng và giới trẻ?)

Bài mẫu (Sample Answer)

young adults should undertake a period of unpaid work

Từ vựng (Vocabulary highlight)

 • In light of: bởi vì
 • allocate sth to sth: phân bổ cái gì cho cái gì
 • sharpening soft skills: mài dũa những kĩ năng mềm 
 • Constrained: bị bó hẹp, eo hẹp 
 • deprive sb of sth: tước đi cái gì của ai
 • Notwithstanding: Bất luận 
 • pale in comparison to: không so bì được
 • On the personal level: Ở mức độ cá nhân,
 • On the societal level: Ở mức độ xã hội
 • cultivate good virtues: gặt hái được nhiều phẩm chất tốt đẹp
 • empathize with: đồng cảm với 
 • Avert: tránh thứ gì 
 • thrive on sth/sb: phát triển nhờ vào thứ gì
 • the underprivileged: những người trong hoàn cảnh thiếu thốn
 • Utopia: một thế giới mọi người hằng mơ 
 • Opine: cho rằng 

Trên đây là một bài mẫu IELTS Writing Task 2 cho các bạn tham khảo. Hy vọng các bạn có thể rút ra kinh nghiệm cũng như ý tưởng và cấu trúc hay để áp dụng vào bài viết của mình. Bạn có thể học các phương pháp triển khai một bài viết hoàn chỉnh tại khoá học Senior 6.5 IELTS của The IELTS Workshop

khóa học senior