fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 1: Monthly cinema visits by age

Đến với chuyên mục giải đề Writing kỳ này, cùng tham khảo cách giải chủ đề Monthly cinema visits by age IELTS Writing Task 1 qua bài mẫu của thầy Hoàng Anh từ The IELTS Workshop nhé.

1. Phân tích

1.1. Đề bài: Monthly cinema visits by age IELTS Writing Task 1

The graph below shows the percentage of people by age group visiting the cinema at least once per month in one particular country between 1978 and 2008. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

(Biểu đồ bên dưới hiển thị tỷ lệ phần trăm người theo nhóm tuổi đến rạp chiếu phim ít nhất một lần mỗi tháng tại một quốc gia cụ thể từ năm 1978 đến năm 2008. Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các đặc điểm chính, đồng thời so sánh khi cần thiết.)

Monthly cinema visits by age ielts writing task 1 đề bài

1.2. Phân tích đề bài 

Dạng bài: nhiều năm (dynamic charts)

Đặc điểm: xu hướng của từng loại và so sánh giữa các loại

Paraphrase the prompt/đề bài:

  • people visiting the cinema (người đi xem phim ở rạp): cinema goers, movie theater, spending time at, went to.
  • Age group (nhóm tuổi): people/those/individuals aged/at the age of…, the … demographic.

Dàn bài:

  • Đoạn 1: 20 năm đầu
  • Đoạn 2: 20 năm cuối

2. Bài mẫu (Sample Answer)

Monthly cinema visits by age ielts writing task 1 sample

3. Từ vựng (Vocabulary Highlight)

  • fluctuated: dao động
  • respectively: tương ứng
  • notably: đáng chú ý
  • proportion: tỉ lệ
  • stability: sự ổn định

Trên đây là sample cho Topic: Monthly cinema visits by age IELTS Writing Task 1. Ngoài ra, để có thể cải thiện kỹ năng Writing và học thêm nhiều chiến lược làm bài thú vị khác, đừng bỏ qua Khoá Bổ Trợ Chuyên Sâu của The IELTS Workshop nhé.

khoa-bo-tro-ky-nang-ielts-chuyen-sau-2-min

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo