fbpx

Topic: Musical instruments | Bài giải mẫu IELTS Speaking Part 1

Trong chuyên mục giải đề lần này, cô Thu Thuỷ của The IELTS Workshop sẽ hướng dẫn trả lời câu hỏi cho chủ đề Musical instruments IELTS Speaking Part 1. Cùng tham khảo sample, từ vựng theo chủ đề và một vài cách diễn đạt ghi điểm nhé.

Câu hỏi cho chủ đề Musical instruments IELTS Speaking Part 1

1. Have you ever learned to play a musical instrument?
2. What musical instruments do you enjoy listening to the most?
3. Do you think children should learn to play an instrument at school?
4. Do you think music education is important to children?

Dưới đây là câu hỏi, ý tưởng và câu trả lời mẫu cho chủ đề Musical instruments IELTS Speaking Part 1.

Câu trả lời mẫu (Sample Answer)

1. Have you ever learned to play a musical instrument?

Yes, I have had the opportunity to learn to play the piano during my childhood. It was a fulfilling experience that taught me discipline, patience, and the joy of creating music. I also had a chance to learn how to play the guitar, which I think is much easier to get the hang of compared to the piano.

 • Get the Hang of: học và hiểu được

2. What musical instruments do you enjoy listening to the most?

I particularly enjoy listening to the violin and the acoustic guitar. The soulful melodies produced by these instruments have a timeless quality that resonates deeply with me. The way they can evoke emotions through their sound is truly captivating.

 • Soulful: có hồn
 • Timeless: bất diệt theo thời gian
 • Resonate: cộng hưởng cảm xúc
 • Evoke: làm gợi lên
 • Captivating: thu hút sự chú ý

3. Do you think children should learn to play an instrument at school?

Absolutely, I believe that learning to play a musical instrument at school can have numerous benefits for children. It not only enhances their cognitive abilities but also fosters discipline, teamwork, and creativity. Moreover, it provides a channel for self-expression and can significantly enrich their overall educational experience.

 • Cognitive:  liên quan đến Nhận thức
 • Discipline: kỷ luật
 • Self-expression: sự tự thể hiện
 • Enrich: làm giàu

4. Do you think music education is important to children?   

Yes, I strongly believe that music education is crucial for children’s holistic development. It not only nurtures their artistic talents but also improves their academic performance and social skills. Music has the power to inspire, heal, and connect people, and providing children with the opportunity to engage with music can have a profound impact on their lives.

 • Holistic: mang tính toàn diện

Bài mẫu bởi cô Thu Thuỷ – Giáo viên tại The IELTS Workshop HN

Trên đây là sample cho Topic: Musical instruments IELTS Speaking Part 1. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo Kho bài mẫu Speaking Part 1 của The IELTS Workshop cũng như làm bài test trình độ IELTS tại đây, từ đó đề ra cho mình lộ trình ôn luyện chuẩn xác nhất nhé!

Ngoài ra, bạn hãy tham khảo phương pháp xây dựng câu trả lời ngắn gọn cho bài thi IELTS Speaking Part 1 tại khóa học Pre-Senior của The IELTS Workshop nhé.

khóa học the ielts workshop - musical instruments ielts speaking part 1

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo