fbpx

Topic: History | IELTS Speaking Part 1 Sample

Dưới đây là bài mẫu tham khảo cho chủ đề History trong IELTS Speaking Part 1 do cô Thu Thủy từ The IELTS Workshop gợi ý. Cùng xem một vài cách xây dựng câu trả lời cho chủ đề này trong phần thi IELTS Speaking nhé.

IELTS Speaking Part 1 History | Sample Answer

1. Do you like to learn about history?

(#1) To be honest, I don’t take a keen interest in history. I think most of the historical knowledge just go over my head, and I think I’m more of an art person.

 • to take a keen interest in smth: (= really like smth) yêu thích cái gì
 • to go over one’s head: tuột khỏi đầu ai

(#2) Well I think history is an area of my interest. I love to learn about historical figures and historical events. So learning history can give me a better understanding of this.

 • historical figure (n) nhân vật lịch sử
 • historical event (n) sự kiện lịch sử

2. What historical event do you find interesting?

Well, I think this question is really putting me on the spot because my recollections about historical events are pretty hazy. Having said that I think the first event that spring to mind is probably Independence Day, which is the biggest milestone in Vietnamese history. Because it marks the day when Vietnam has become a sovereign state. I mean Vietnam is totally free from French colonization.

 • to put someone on the spot: khiến ai sững người
 • hazy (adj) mơ hồ
 • to spring to mind (=come to mind) nghĩ đến
 • Independence Day (n) Ngày Quốc khánh
 • sovereign (adj) có toàn quyền
 • colonization (n) sự đô hộ
 • milestone (n) dấu mốc, cột mốc
 • recollection (n) trí nhớ
 • patriotism (n) lòng yêu nước

3. Do you think history is important?

Definitely. History is the backbone of any society. Because it helps instil in every citizen a sense of patriotism. And we can acquire a deeper understanding formidable feats of our forefathers. When Vietnam is at war with many powerful nations, we can know that against all the odds, the Vietnam army triumphed.

 • backbone (= foundation/bedrock/cornerstone) (nghĩa bóng) nền tảng
 • to instil in sb: khắc sâu vào, in vào tâm trí ai
 • formidable (adj) dữ dội
 • against all odds: bất chấp mọi điều kiện nguy hiểm
 • to triumph: dành chiến thắng

Lương Thu Thủy – Giáo viên The IELTS Workshop

History chỉ là một trong rất nhiều chủ đề có thể gặp phải trong IELTS Speaking Part 1. Nếu bạn muốn học cách tự xây dựng câu trả lời, làm chủ phần thi Nói cho tất cả các chủ đề, hãy tham khảo khóa học Pre-senior của The IELTS Workshop.

the ielts workshop khóa học pre senior

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo