fbpx

Topic: Stages of Life | Bài mẫu IELTS Speaking Part 1

Trong chuyên mục giải đề IELTS Speaking lần này, The IELTS Workshop sẽ hướng dẫn cách trả lời câu hỏi của một chủ đề trong Stages of Life IELTS Speaking Part 1. Cùng tham khảo sample, từ vựng theo chủ đề và một vài cách diễn đạt ghi điểm nhé.

Câu hỏi cho chủ đề Stages of Life IELTS Speaking Part 1

1. Do you enjoy your current stage of life?
2. In which stage of your life were you the happiest?
3. Which stage of your life do you think the most important?
4. What’s your plan for your next stage of life?

5. What did you often do with your friends in your childhood?
6. What do you think is the most important at the moment?
7. Do you have any plans for the next five years?
8. How do people remember each stage of their lives?

Dưới đây là bài mẫu cho topic “Stages of Life IELTS Speaking Part 1“.

Câu trả lời mẫu (Sample Answer)

1. Do you enjoy your current stage of life?

Paraphrase:

 • current stage of life = where I am in life
 • to enjoy = content (adj) = fulfilled

Example: I’m actually very happy with where I am in life. I’m feeling very content every day. I feel like I’m doing something creatively fullfiling. What I’m doing right now, they give me a sense of purpose…

 • creatively fulfilling (adj) mô tả sự hài lòng (khi được làm điều ta yêu thích và có thể làm tốt)
 • to have a sense of purpose: (mô tả cách sống, cách làm việc) có mục đích

2. In which stage of your life were you the happiest?

 • the good old days (adj) mô tả những ngày xưa cũ (người nói cảm thấy tốt hơn hiện tại)
 • to reminisce: hồi tưởng
 • idyllic (adj) lý tưởng

Example: I do think we all have a habit of reminiscing the good old days. Life’s always idyllic when we were younger….

3. Which stage of your life do you think the most important?

 • life-changing = life – altering (adj) có tính chất quyết định, thay đổi cuộc sống
 • defining (adj) bước ngoặt
 • momentous (adj) mang tính biểu tượng, quan trọng
 • rite of passage (n) một biến cố trong đời, khiến người ta trở thành người khác hẳn

Example: This is a very difficult question. Because I think each stages of life can be defining in their own way. So for a lot of people, adolescence is the most momentous period of life because it’s the rite of passage that valuably shapes your character, or form the belief that’s gonna be beneficient to all the things you do in your life.

4. What’s your plan for your next stage of life?

 • do not have the faintest idea = don’t know anything at all

Example: I haven’t got the faintest idea of doing something tomorrow, let alone my next stage of life. But I guess I plan to/intend to/have a tentative plan/…

 • nothing is set in stone: không có gì là chắc chắn cả
 • I’ll leave it to fate: để mặc số phận, để cuộc đời quyết định

5. What did you often do with your friends in your childhood? 

Back in the day, we used to play a lot of outdoor games like hide and seek and shuttlecock kicking. We also loved riding our bikes around the neighborhood and exploring new places. It was a lot of fun and really different from now, where we mostly hang out online. 

 • Hide and seek: trốn tìm 
 • Shuttlecock kicking: đá cầu 

6. What do you think is the most important at the moment? 

At the moment, I think focusing on my studies and planning for my future career is the most important. I want to make sure I have a solid foundation to build on, so I’m trying to do well in my courses and also gain some practical experience through internships. 

 • solid foundation: nền tảng vững chắc 

7. Do you have any plans for the next five years? 

Yes, I have a few plans. I hope to graduate from university and get a good job in my field. I also want to travel more and maybe study abroad for a bit to gain more international experience. And of course, I hope to stay healthy and happy along the way. 

8. How do people remember each stage of their lives? 

I think people remember each stage of their lives through memories, photos, and sometimes even through social media. For me, looking at old pictures and talking to friends and family about past experiences helps me remember the good times and the challenges I’ve overcome. 

Trên đây là sample cho Topic: Stages of Life IELTS Speaking Part 1. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo Kho bài mẫu Speaking Part 1 của The IELTS Workshop cũng như làm bài test trình độ IELTS tại đây, từ đó đề ra cho mình lộ trình ôn luyện chuẩn xác nhất nhé!

Ngoài ra, bạn hãy tham khảo phương pháp xây dựng câu trả lời ngắn gọn cho bài thi IELTS Speaking Part 1 tại khóa học Pre-Senior của The IELTS Workshop nhé.

scenery ielts speaking part 1- khóa học the ielts workshop

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo