fbpx

Describe a song you like | IELTS Speaking Part 2

Trong chuyên mục giải đề dưới đây, thầy Đặng Trần Tùng của The IELTS Workshop HN sẽ hướng dẫn bạn trả lời topic “Describe a song you like“ trong IELTS Speaking Part 2. Cùng tham khảo sample, từ vựng và một vài cách diễn đạt ghi điểm trong phần thi IELTS Speaking nhé.

Bài mẫu (Sample)

I have always been a massive fan of music. I love listening to music because good music helps me recharge my battery as well as uplift my spirit after a long day overloaded with work and study. I listen to many different kinds of music, from Rock to Jazz, depending on where I am, who I’m with, and how I feel at the time. Today I’m going to tell you about one of my favourite songs, titled ‘Hello’.

The genre is pop, as characterized by its upbeat music and simple, down-to-earth lyrics. It’s actually a single that just went platinum this week. The song is viral at the moment, I mean, it’s the talk of the town. It’s been topping the charts for weeks and has got millions of streams on music sites.

The person who performs the song is Adele, an internationally acclaimed artist, hailing from the UK. She’s made a killing with her albums, but she’s maintained a somewhat low-profile lifestyle. I am a huge fan of her. I have an impressive collection of her records that I really treasure. Maybe I would have the fortune to attend one of her concerts.

I first listened to the song last week. It was when I was in the middle of finals. I was up to the ears in revision and it was incredibly nerve-racking time, so I needed something to let my hair down. That’s when I went to YouTube to watch some music videos. The minute I heard Adele’s voice, I was hooked and totally blown away. I’ve put the song on repeat ever since.

I am keen on the song for a number of reasons. First, it was her voice that struck me, which is incredibly soothing, and has a nice warm quality to it. The lyrics is also dope. It talks about emotions after two people part ways in a relationship and I can definitely relate to that.

(bài mẫu bởi thầy Đặng Trần Tùng, 9.0 IELTS, giáo viên The IELTS Workshop)

© This sample is copyrighted by The IELTS Workshop – Do not reup without permission.

Từ vựng (Vocabulary highlight)

Các bạn có thể dùng các từ vựng này vào các chủ đề Speaking khác bằng cách tham khảo Lầy structure – cấu trúc của thầy Tùng đã giúp rất nhiều các sĩ tử ghi điểm 6.5, thậm chí là 7.5 cho kỹ năng Nói.

 • A huge/big fan of (phrase) là người hâm mộ cuồng nhiệt của ai
 • To uplift one’s spirit (phrase) khiến ai cảm thấy hào hứng, vui vẻ
 • To overload with (phrase) (chứa) quá nhiều cái gì
 • Down-to-earth (adj) thực tế
 • To go platinum (phrase) (về âm nhạc) bán được 1 triệu bản
 • The talk of the town (idiom) được nhiều người nhắc đến
 • To acclaim (verb) được khen ngợi
 • To make a killing (phrase) (việc gì) thành công, đặc biệt là kiếm được nhiều tiền
 • Low-profile (adj) không thu hút, không được cộng đồng chú ý
 • In the middle of (doing) something (phrase) đang bận làm gì
 • Up to the ears/neck/eyes in (idiom) quá bận rộn, có quá nhiều thứ cần giải quyết
 • Nerve-racking (adj) khiến ai lo lắng
 • To let one’s hair down (idiom) thư giãn
 • Hooked (adj) gây nghiện
 • To blow away (phrasal verb) khiến ai ngạc nhiên
 • Dope (adj) kích thích, ngầu
 • To part ways (phrase) kết thúc một mối quan hệ

Trên đây The IELTS Workshop đã cung cấp cho bạn bài mẫu và phân tích câu trả lời, cũng như các từ vựng “đáng giá” chủ đề Describe a song you like cho các bạn tham khảo. Hy vọng các bạn có thể rút ra những bài học và áp dụng để cải thiện kỹ năng Speaking của bản thân.

Tham khảo khóa học Pre-Senior để có thể nắm vững các phương pháp trả lời hoàn chỉnh cho bài thi IELTS Speaking Part 2.

Describe a song you like- the ielts workshop khóa pre senior

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo