fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 2 | Topic: The right to use freshwater

Tham khảo câu trả lời mẫu band cao cho chủ đề The right to use freshwater. Bên cạnh đó, bạn có thể theo dõi thêm phần từ vựng và cấu trúc hay được liệt kê ở cuối bài.

Phân tích đề bài The right to use freshwater

Some people think that people should be given the right to use freshwater as they like. Others believe governments should strictly control the use of freshwater. Discuss both views and give your own opinion.

(Một số người cho rằng mọi người nên được trao quyền sử dụng nước ngọt tự do. Những người khác tin rằng chính phủ nên kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng nước ngọt. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của riêng bạn.)

Dưới đây là gợi ý cho sample các bạn có thể tham khảo

1. Mở bài (Introduction)

 • Dẫn vào đề
 • Paraphrase đề bài cùng 2 quan điểm
 • Đưa quan điểm – trong bài mẫu hôm nay chúng ta sẽ đồng ý với quan điểm 2

2. Thân bài (Body)

Body 1: Quan điểm 1 (View 1)

 • Paraphrase nội dung của quan điểm 1
 • Phát triển ý của quan điểm 1 (Lý do tại sao một số người lại nghĩ như vậy)
 • Đưa quan điểm của bản thân đối với quan điểm 1 (Không đồng ý và lý do không đồng ý)

Body 2: Quan điểm 2 (View 2)

 • Paraphrase nội dung của quan điểm 2
 • Phát triển ý của quan điểm 1 (Lý do tại sao người ta lại nghĩ như vậy)
 • Đưa quan điểm của bản thân đối với quan điểm 2 (Đồng ý và lý do đồng ý)

3. Kết luận (Conclusion)

 • Paraphrase 2 views và chốt quan điểm của mình

Sample Answer (Bài trả lời mẫu tham khảo)

The right to use freshwater

Highlight Vocabulary (Từ vựng)

 • Opinions are utterly divided when it comes to…: có nhiều quan điểm trái chiều về vẫn đề…
 • To assert one’s right: đòi quyền
 • However they see fit: theo cách họ cho là hợp lý
 • I side with the former/ latter: tôi đồng ý với quan điểm thứ nhất/ thứ hai.
 • Their rationale is…: họ cho rằng như vậy là vì…
 • Introduce/ impose/ put a cap on sth: giới hạn
 • Buying power: sức mua

Trên đây là bài mẫu cho chủ đề FRESHWATER trong IELTS Writing Task 2. Xem thêm các bài mẫu IELTS Writing khác để tham khảo các ý tưởng và cấu trúc hay.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo khóa học khoá học Senior 6.5 IELTS của The IELTS Workshop để nắm vững phương pháp hoàn thiện một bài thi IELTS Writing hoàn chỉnh.

khóa học senior

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo