fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 1: Percentage spending of GDP

Tại chuyên mục giải đề IELTS Writing lần này, thầy Phi Long của The IELTS Workshop sẽ gợi ý cho bạn một bài giải mẫu với chủ đề Percentage spending of GDP IELTS Writing Task 1 (The given graph shows the past and projected figures of the government spending as a percentage of GDP for the years 2000 to 2025 in three areas. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.)

Cùng tham khảo sample, từ vựng và một vài cách diễn đạt ghi điểm trong phần thi IELTS Writing nhé.

Đề bài Percentage spending of GDP IELTS Writing Task 1

The given graph shows the past and projected figures of the government spending as a percentage of GDP for the years 2000 to 2025 in three areas. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

(Biểu đồ đã cho thể hiện số liệu trước đây và dự kiến về chi tiêu chính phủ tính theo phần trăm GDP trong những năm 2000 đến 2025 trong ba lĩnh vực. Tóm tắt thông tin bằng cách chọn, báo cáo các tính năng chính và so sánh nếu có liên quan.)

Percentage spending of GDP IELTS Writing Task 1

Bài mẫu (Sample Answer)

Percentage spending of GDP IELTS Writing Task 1 Sample

Từ vựng và cấu trúc (Vocabulary highlight)

  • Expenditure = expenses = disbursement (n): sự chi tiêu, khoản chi tiêu 
  • Sector (n): lĩnh vực 
  • Allocate (v): phân bổ (tiền, tài nguyên..) 
  • Forecast = anticipate = expect (v): dự đoán 
  • Decrease gradually: giảm dần 
  • The initial year: năm đầu tiên 

Trên đây là Sample cho topic: Percentage spending of GDP IELTS Writing Task 1. Các bạn có thể tham khảo các bài mẫu IELTS Writing Task 1 của The IELTS Workshop nhé.

Ngoài ra, bạn có thể tham gia bài test trình độ tiếng Anh và nhận tư vấn lộ trình miễn phí tại đây!

Để có thể hoàn thiện và khắc phục lỗi sai nâng band diểm cho phần thi IELTS Writing Task 1, tham khảo ngay Khóa bổ trợ từng kỹ năng IELTS chuyên sâu của The IELTS Workshop.

khoa-bo-tro-ky-nang-ielts-chuyen-sau-2-min

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo