fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 1: Process of recycling paper

Tại chuyên mục giải đề IELTS Writing lần này, cô Mai Linh của The IELTS Workshop sẽ gợi ý cho bạn một bài giải mẫu với chủ đề Process of recycling paper IELTS Writing Task 1  (The diagram shows the structure of the solar panel and its use.)

Cùng tham khảo sample, từ vựng và một vài cách diễn đạt ghi điểm trong phần thi IELTS Writing nhé.

Đề bài Process of recycling paper IELTS Writing Task 1

The diagram illustrates how recycled paper is made. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

(Sơ đồ minh họa cách sản xuất giấy tái chế. Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các tính năng chính và so sánh nếu có liên quan.)

IELTS Writing Task 1 Process of recycling paper

Bài mẫu (Sample Answer)

Process of recycling paper ielts writing task 1 sample

Từ vựng và cấu trúc (Vocabulary highlight)

  • unprocessed pulp (n) bột giấy chưa qua xử lý
  • blend (n) = mixture (n) hỗn hợp
  • undergo a process: trải qua một quy trình (gì đó)
  • be submerged in sth (v) được nhúng vào
  • be passed through sth (v): được chuyền qua
  • be ground (v) được nghiền nát
  • be transformed into (v) ~ be changed into (v) biến thành (cái gì đó/ dạng gì đó khác)

Trên đây là Sample cho topic: Process of recycling paper IELTS Writing Task 1. Các bạn có thể tham khảo các bài mẫu IELTS Writing Task 1 của The IELTS Workshop nhé.

Ngoài ra, bạn có thể tham gia bài test trình độ IELTS miễn phí và nhận tư vấn lộ trình tại đây!

Để có thể hoàn thiện và khắc phục lỗi sai, nâng band điểm cho phần thi IELTS Writing Task 1, tham khảo ngay Khóa bổ trợ từng kỹ năng IELTS chuyên sâu của The IELTS Workshop.

khoa-bo-tro-ky-nang-ielts-chuyen-sau-2-min

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo