fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 1: Proportion of women workforce

Tại chuyên mục giải đề IELTS Writing lần này, cô Thuý Nguyễn của The IELTS Workshop sẽ gợi ý cho bạn một bài giải mẫu với chủ đề Proportion of female workforce IELTS Writing Task 1 (The table below shows the proportion of the workforce who are women and the proportion of managers who are women in five different countries. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.)

Cùng tham khảo sample, từ vựng và một vài cách diễn đạt ghi điểm trong phần thi IELTS Writing nhé.

Đề bài Proportion of female workforce IELTS Writing Task 1

The table below shows the proportion of the workforce who are women and the proportion of managers who are women in five different countries. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. 

(Bảng dưới đây cho thấy tỷ lệ lực lượng lao động là phụ nữ và tỷ lệ các quản lý là phụ nữ ở 5 quốc gia khác nhau. Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các tính năng chính và so sánh nếu có liên quan.)

Proportion of female workforce IELTS Writing Task 1

Bài mẫu (Sample Answer)

Proportion of female workforce IELTS Writing Task 1 sample

Từ vựng và cấu trúc (Vocabulary highlight)

  • gender distribution (n) phân bố giới tính
  • distinct (adj) khác biệt
  • managerial roles (n) vai trò quản lý
  • predominantly (adv) đa số
  • surpassing (v) vượt quá
  • gender gap (n) sự chênh lệch giới tính
  • pronounced (adj) rõ ràng
  • occupy (v) chiếm

Trên đây là Sample cho topic: Proportion of female workforce IELTS Writing Task 1. Các bạn có thể tham khảo các bài mẫu IELTS Writing Task 1 của The IELTS Workshop nhé.

Ngoài ra, tham khảo ngay bộ đề dự đoán IELTS Speaking quý 1/2024 và tổng hợp đề thi thật IELTS Writing 2024!

Để có thể hoàn thiện và khắc phục lỗi sai, nâng band điểm cho phần thi IELTS Writing Task 1, tham khảo ngay Khóa bổ trợ từng kỹ năng IELTS chuyên sâu của The IELTS Workshop.

khoa-bo-tro-ky-nang-ielts-chuyen-sau-2-min

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo