fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 2: Public Art

Tại chuyên mục giải đề IELTS Writing lần này, giáo viên Mai Linh của The IELTS Workshop sẽ gợi ý cho bạn một bài giải mẫu với chủ đề Public Art IELTS Writing Task 2 nhé. Cùng tham khảo sample, từ vựng và một vài cách diễn đạt ghi điểm trong phần thi IELTS Writing nhé.

Đề bài Public Art IELTS Writing Task 2 

Some people suggest that the government should spend money putting more works of art like paintings and statues into towns and cities to make them attractive places. To what extent do you agree or disagree?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. Write at least 250 words 

(Một số người đề nghị chính phủ nên chi tiền để đưa thêm các tác phẩm nghệ thuật như tranh và tượng vào các thị trấn và thành phố để biến chúng thành những địa điểm hấp dẫn. Bạn đồng ý hay không đồng ý ở mức độ nào? )

Bài mẫu (Sample Answer)

public art ielts writing task 2 sample

Từ vựng (Vocabulary Highlight)

 • Aesthetic (adj) mang tính thẩm mĩ 
 • Vibrancy (n) Sự sống động 
 • Inclined (to) (adj) có xu hướng  
 • Proposition (n) đề xuất 
 • Appealing (adj) Hấp dẫn 
 • Stimulate (v) kích động, kích thích 
 • Installation (n) sự lắp đặt 
 • Allocate (v) Chỉ định 
 • Pressing (adj) cấp thiết  
 • Inadequate (adj) Không thỏa đáng 
 • Infrastructure (n) Cơ sở hạ tầng 
 • Perceive (v) Nhận thức 
 • Shortage (n) Sự thiếu hụt  
 • Harmonious (adj) Hài hòa 
 • Blend (n) sự kết hợp  
 • Ultimate (adj) Tuyệt đỉnh, tối thượng 

Trên đây là sample cho Topic: Public Art IELTS Writing Task 2. Các bạn có thể tham khảo các bài mẫu IELTS Writing Task 2 khác của The IELTS Workshop nhé!

Để có thể hoàn thiện và khắc phục lỗi sai nâng band điểm cho phần thi IELTS Writing Task 2, tham khảo ngay Khóa bổ trợ từng kỹ năng IELTS chuyên sâu của The IELTS Workshop.

khoa-bo-tro-ky-nang-ielts-chuyen-sau-2-min

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo