fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 2: Public Health

Tại chuyên mục giải đề IELTS Writing lần này, thầy Quang Thành của The IELTS Workshop sẽ gợi ý cho bạn một bài giải mẫu với chủ đề Public Health IELTS Writing Task 2 nhé. Cùng tham khảo sample, từ vựng và một vài cách diễn đạt ghi điểm trong phần thi IELTS Writing nhé.

Đề bài Public Health IELTS Writing Task 2 

It is argued that public health would be greatly improved if the government made laws concerning the public’s nutrition and food choices. Others argue that it is a matter of personal choice and personal responsibility. Discuss both views and give your own opinion. 

(Người ta lập luận rằng sức khỏe cộng đồng sẽ được cải thiện rất nhiều nếu chính phủ ban hành luật liên quan đến dinh dưỡng và lựa chọn thực phẩm của công chúng. Những người khác cho rằng đó là vấn đề lựa chọn cá nhân và trách nhiệm cá nhân. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của riêng bạn.)

Bài mẫu (Sample Answer)

public health ielts writing task 2 sample 1
public health ielts writing task 2 sample 2

Từ vựng (Vocabulary Highlight)

  • government monitoring (n) quản lý của chính phủ 
  • emphasize (v) nhấn mạnh 
  • literacy (n) sự hiểu biết  
  • additives and preservatives (n) chất phụ gia và chất bảo quản 
  • raise awareness: nâng cao nhận thức 
  • dietary choice: lựa chọn về ăn uống  
  • health-conscious (a) quan tâm đến sức khoẻ 
  • abide by (v) tuân theo, làm theo 

Trên đây là sample cho Topic: Public Health IELTS Writing Task 2. Các bạn có thể tham khảo các bài mẫu IELTS Writing Task 2 khác của The IELTS Workshop nhé!

Để có thể hoàn thiện và khắc phục lỗi sai nâng band điểm cho phần thi IELTS Writing Task 2, tham khảo ngay Khóa bổ trợ từng kỹ năng IELTS chuyên sâu của The IELTS Workshop.

khoa-bo-tro-ky-nang-ielts-chuyen-sau-2-min

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo