fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 2 – Topic: Family History

Tại chuyên mục giải đề IELTS Writing lần này, các bạn sẽ hình dung được cấu tạo về một bài viết dạng Positive and Negative Eassay. Bài mẫu với chủ đề IELTS Writing Task 2 Family History do thầy Trung Đức (giáo viên tại The IELTS Workshop Hà Nội) thực hiện. Cùng tham khảo và ghi lại một số từ vựng hay ở cuối bài nhé.

Đề bài (IELTS Writing Task 2 Family History)

In some parts of the world it is becoming increasingly popular to try to find out one’s own family history. Why do you think people do this? Do you think it is a positive or negative development?

(Ở một số nơi trên thế giới, việc cố gắng tìm hiểu lịch sử gia đình của chính mình ngày càng trở nên phổ biến. Bạn nghĩ tại sao mọi người làm điều này? Bạn nghĩ đó là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực?)

Bài mẫu (Sample Answer)

it is becoming increasingly popular to try to find out one's own family history.

Từ vựng (Vocabulary highlight)

 • Genealogy: nghiên cứu phả hệ = study the history of their family = comprehending what forebears have been through = research for family background
 • Be ascribed to: là do (thứ gì)
 • To place more emphasis on sth: quan tâm/ chú ý hơn vào (thứ gì)
 • To take initiatives to do sth: có kế hoạch (để làm gì)
 • To raise the possibility of doing sth: tạo ra xác suất (cho việc gì đó)
 • An heir/ beneficiary: người thừa kế/ thừa hưởng
 • A hereditary disease: bệnh di truyền
 • in a worst-case scenario: trong trường hợp xấu nhất
 • To have a disastrous impact on sth/sb: có tác động khủng khiếp lên (ai/ cái gì)
 • Be of criminal descent: có xuất thân từ gia đình phạm tội
 • To render him/ her + adj: khiến ai đó (như thế nào)
 • A psychological trauma: chấn thương tâm lý
 • It bears repeating that: vẫn phải nhắc lại là

Nếu bạn muốn chinh phục hoàn toàn các dạng đề thi IELTS cũng như nắm chắc bí kíp “ghi điểm” trong IELTS Writing hãy tham gia ngay tại khoá học Senior 6.5 IELTS của The IELTS Workshop.

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo